Keresés  
Álláskeresőknek
Munkaadóknak
Sajtónak
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Pályázatok
Közfoglalkoztatás
Közérdekű munka
Statisztika
Programok
GINOP
GINOP 5.1.1-15
GINOP 5.2.1-14
VEKOP
TÁMOP
TIOP 3.2.1
KTIA
Külföldi projektek
Lejárt projektek
Tájékoztatás
Kiadványok
Nyomtatványok
Archívum
Munkahelyi alkohol- és drogmegelőzés
GYIK - Tudástár
Út a munkaerőpiacra GINOP-5.1.1-15-2015-00001 munkaerőpiaci program ismertetéseNyomtatás

Ez a projekt 2015. október 1-jével indult el. (Ez a csaknem országos projekt nem terjed ki a Közép-magyarországi régióra, ahol ugyanezen célokat a VEKOP 8.1.1-15 projekt biztosítja.)

 

A projekt az Európai Szociális Alapból támogatásban részesül.

 

Az Út a munkaerőpiacra projekt célja

Az Út a munkaerőpiacra kiemelt projekt keretében megvalósuló munkaerőpiaci program célja egyrészt az álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének támogatása, másrészt a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, akik képessé tehetők és készek munkát vállalni a versenyszférában.

 

Az Út a munkaerőpiacra projekt célcsoportjai

A munkaerőpiaci program azokra a 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresőkre, a szolgáltatást igénylők és közvetítést igénylők azon körére, valamint azokra a versenyszférába kiléptethető közfoglalkoztatottakra céloz, akiknek elhelyezkedése az állami foglalkoztatási szerv megítélése szerint jelen munkaerőpiaci program segítségével mozdítható elő. A program-előkészítés során figyelem fordul az inaktívakra is (a felkutatáskor/jelentkezéskor az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásában általában még semmilyen módon nem szereplőkre).

 

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a 25 év alatti (15-24 év közötti) sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok számára az Ifjúsági Garancia programok állnak rendelkezésre.

 

Az Út a munkaerőpiacra projekt elemei

A megyei kormányhivatal az általa alkalmazott programelemeket a saját térségi programtervében tervezi meg. Minden résztvevővel - vele közösen - egyéni programtervet készítenek a járási hivatal foglalkoztatási osztályán, amelynek során személyre szabottan választják meg az egyes programelemeket és határozzák meg azok sorrendjét az alábbiak közül:

 

Képzési költség támogatása

Képzés ideje alatti keresetpótló juttatás

Képzéshez kapcsolódó helyi és helyközi utazás költség támogatása

Képzéshez kapcsolódó szállásköltség támogatása

Képzéshez kapcsolódó étkezési költség támogatása

Képzés ideje alatt igénybevett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása

Képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása

Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás

Bérköltség-támogatás

Munkába járáshoz kapcsolódó utazás költségeinek megtérítése

Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása

Vállalkozóvá válás támogatása

Lakhatási támogatás

Szolgáltatás (például munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása, munkatanácsadás, pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, mentori segítségnyújtás) díjának megtérítése

Szolgáltatás ideje alatti keresetpótló juttatás

Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó helyi és helyközi utazás költségeinek támogatása

Szolgáltatásban való részvétel idejére igénybe vett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása

Szolgáltatásban való részvétel idejére a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségeinek megtérítése

Képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat költségének megtérítése

 

További tájékoztatásért, kérjük, forduljon bizalommal a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához!

 

 

Budapest, 2016. február

Frissítve: 2016. szeptember