Keresés  
Álláskeresőknek
Állásajánlatok
Önéletrajz
Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban
EURES
EURES-T
Munkanélküli ellátás megállapításához szükséges uniós dokumentumok
Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel
Ellátások
Munkaközvetítés és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások, FIP
Képzés
Foglalkoztatást elősegítő programok
Támogatások
Hasznos tudnivalók
Elektronikus kapcsolattartás (Keresőtevékenység bejelentése)
Megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása
Munkaadóknak
Sajtónak
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Pályázatok
Közfoglalkoztatás
Közérdekű munka
Statisztika
Programok
Tájékoztatás
Kiadványok
Nyomtatványok
Archívum
Munkahelyi alkohol- és drogmegelőzés
GYIK - Tudástár
EURES-T DanubiusNyomtatás

A szlovák és a magyar munkaügyi szervezet a szociális és társadalmi partnerek együttműködésével EURES-T határ menti társulást hozott létre a Duna menti régióban a határ két oldalán jelentkező időszakos vagy állandó foglalkoztatási problémák megoldása érdekében a határon átnyúló foglalkoztatási mobilitás elősegítésével.

A határmenti társulás közvetett támogatója az EURES (European Employment Services) mely a tagállamok foglalkoztatási szolgálatait, azok partnereit és a Bizottságot magába foglaló együttműködési hálózat, amely 1993-ban jött létre. A nemzeti, regionális és helyi szinten megvalósuló határmenti tevékenységek támogatása az EURES tevékenységek fontos eleme.

Az EURES-nek különösen fontos szerepet kell betöltenie a határmenti régiókban. Ezek olyan foglalkoztatási térségek, amelyekben a határmenti ingázás jelentős mértékű, vagy adottak annak lehetőségei. Azok az emberek, akik az egyik országban laknak és a másikban dolgoznak, eltérő nemzeti gyakorlattal és jogi rendszerekkel kerülnek szembe, így adminisztrációs, jogi vagy adózási akadályokba ütközhetnek.

Kiemelt tevékenységünknek tartjuk mindazon információk széleskörű megosztását, amivel hozzájárulhatunk a határmenti munkavállalással, toborzással kapcsolatos bizonytalanságok megszüntetéséhez. Mivel ebben a régióban a munkaerőmozgás jelentős mértéket öltött, ezért az EURES-T Danubius határmenti társulás hivatalosan is elismerésre került és 2007. április 1-én elkezdhette önálló költségvetéssel munkáját. A foglalkoztatással kapcsolatos kérdéseken túl hangsúlyosan kívánjuk kezelni ebben a határmenti régióban a munkaerőpiaci képzések összehangolását, valamint a tájékoztatást az élet- és munkakörülményekről. A közvetlen személyes kontaktuson túl tájékoztató kiadványaink és internetes portálunk segítségével is el kívánjuk érni a munkaadókat és az álláskeresőket.

 

Budapest, 2009. május 21.

EURES-T PannoniaNyomtatás

 

 

Az EURES-T Pannonia két éves előkészítő munka után 2009-ben alakult meg 26 partnerszervezet együttműködésével a nyugat-magyarországi és kelet-ausztriai régióban. Ebben a régióban több határon átnyúló projekt fut, melyek a munkaerő-piac különböző területeit fedik le. Az EURES-T Pannonia célja az említett projektek működését összefogni, eredményeiket közös szintre emelni, illetve a hiányos témakörökben tevékenységeivel továbbfejleszteni a határtérség munkaerő-piacát.


Ennek megfelelően az EURES-T Pannonia:

 


  • a határ mindkét oldalán speciális információkat szolgáltat a munkavállalók és a munkáltatók számára, melyek megkönnyítik számukra a szomszédos országban a munkavállalást, illetve a munkaerő toborzását;
  • tanácsadást nyújt illetve információt szolgáltat a határon túli adórendszerrel és egészségbiztosítási rendszerrel kapcsolatban;
  • létrehoz egy határon átnyúló kétnyelvű munkaerő-piaci adatbankot, mely tovább mélyíti és fejleszti a két ország között már meglévő kommunikációs rendszert;
  • elősegíti a munkaerő-piaci kereslet és kínálat harmonizációját;
  • megvalósítja az egységes alapokon nyugvó „gazdasági térség és munkaerő-piaci monitoring” rendszert.
  •  

    Budapest, 2010. január 28.

    Kapcsolódó oldalak