Keresés  
Álláskeresőknek
Munkaadóknak
Sajtónak
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Pályázatok
Közfoglalkoztatás
Közérdekű munka
Statisztika
Programok
Tájékoztatás
Kiadványok
Nyomtatványok
Archívum
Szervezetünk
Akkreditáció
Szociális információk
GYIK
Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétellel kapcsolatos kérdések
Álláskeresési ellátással kapcsolatos kérdések
Közfoglalkoztatással kapcsolatos kérdések
Támogatással kapcsolatos kérdések
Munkajogi kérdések
Gondozási szükséglet megállapításával kapcsolatos kérdések
"Út a munkához" program
Statisztika
Sajtónak
Programok
Nyomtatványok
Tájékoztatás autósiskoláknak
Munkaügyi Kutatások Portál
Munkahelyi alkohol- és drogmegelőzés
GYIK - Tudástár
A bizottság valamennyi tagja vegyen részt a helyszíni vizsgálatban?
Hogy történik a 10.000 Ft szakértői díj elszámolása?
Házi segítségnyújtást vizsgáló jegyzői szociális szakértői bizottság a szakvéleményén használhatja-e a jegyzői bélyegzőt?
Az értékelő adatlap 8.) pontja mikor vizsgálandó?
A szakértői bizottságba kijelölt ápolást- gondozást nyújtó szakember „mobil tag”. Lehet-e több szolgáltató szakemberét is jelölni?
Társulás formájában kerül sor a házi segítségnyújtás ellátására. A szolgáltatás ellátási területe azonban nem egyezik a jegyzői szociális szakértői bizottság körzeteivel (331/2003 (XII. 23.) Kormány rendelet). Hová kell ilyen esetben benyújtani a gondozási szükséglet vizsgálat iránti kérelmet?
Házi segítségnyújtás során a szakvéleményben megállapított óraszámban kell az ellátást biztosítani?
A házi segítségnyújtás iránti gondozási szükséglet vizsgálata során 4 órát meghaladó gondozási szükséglet merült fel. Szabad ebben az esetben is házi segítségnyújtásban részesíteni a kérelmezőt?
Milyen dokumentumokat kell becsatolni a házi segítségnyújtás igénylése során a gondozási szükséglet vizsgálatához? Hiánypótlást milyen iratok hiánya esetén lehet kérni?
Kell-e az ideiglenes beutalás (felvétel) esetén gondozási szükségletet vizsgálni?
Az ellátás halaszthatatlan biztosítása esetén mi a teendő?
Az igazolások beszerzése hogyan történik?
Demens betegek vizsgálatára szükség van-e?
Történhet-e felvétel az idősek otthonába – normatíva igénylése nélkül?
Előgondozást mikor kell elvégezni?
Több helyen kezdeményezett felvételt (kérelem beadását) honnan lehet tudni?
A kérelem benyújtásának helyére vonatkozó információ hol érhető el?
Egy intézményen belül az idősek átmeneti és tartós elhelyezése esetén mi a teendő?
Áthelyezés esetén mi a teendő?
Köteles-e a jegyző a gondozási szükségletet megalapozó körülményről való igazolás kiadására ha a településen működik házi segítségnyújtás?
Milyen formában kell a jegyzőnek kiadni a 36/2007 (XII.22.)SZMM rendelet 4.§.(1) bekezdésének ba) és bb) alpontjaiban megnevezett igazolást?