Keresés  
Álláskeresőknek
Munkaadóknak
Sajtónak
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Pályázatok
Közfoglalkoztatás
Közérdekű munka
Statisztika
Programok
Tájékoztatás
Kiadványok
Nyomtatványok
Archívum
Szervezetünk
Akkreditáció
Szociális információk
GYIK
Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétellel kapcsolatos kérdések
Álláskeresési ellátással kapcsolatos kérdések
Közfoglalkoztatással kapcsolatos kérdések
Támogatással kapcsolatos kérdések
Munkajogi kérdések
Gondozási szükséglet megállapításával kapcsolatos kérdések
"Út a munkához" program
Statisztika
Sajtónak
Programok
Nyomtatványok
Tájékoztatás autósiskoláknak
Munkaügyi Kutatások Portál
Munkahelyi alkohol- és drogmegelőzés
GYIK - Tudástár

„Út a munkához” programhoz kapcsolódó jogszabályi változások végrehajtásának segítésére létrehozott telefonos ügyfélszolgálathoz leggyakrabban érkező kérdések

 

 

 

Aktívkorú nem foglalkoztatott személyek ellátása
A közfoglalkoztatás ideje alatti táppénz ideje beleszámít-e a 90 napos foglalkoztatási időbe, és ki folyósítja táppénz összegét?
Az 55. évet betöltött személynek van e együttműködési kötelezettsége?
Közcélú foglalkoztatásba bevont személy dolgozhat-e alkalmi munkavállalói kiskönyvvel?
Alkalmi munkavállalói kiskönyv birtokában megállapítható-e rendelkezésre állási támogatás?
Ha az aktív korúak ellátására jogosult személy családtagja gyermekgondozási segélyben részesül, akkor az aktív korúak ellátására jogosult személy a felülvizsgálatot követően jogosult lesz-e rendszeres szociális segélyre, amennyiben egy másik 14 éven aluli gyermek napközbeni elhelyezése nem megoldott?
Rendszeres szociális segélyben részesülő személy januárban munkaviszonyt létesített, és bejelentési kötelezettségének határidőn belül eleget tett. Ebben az esetben el kell-e végezni az aktív korúak ellátására való jogosultság felülvizsgálatát, vagy a rendszeres szociális segély alapján kell a keresőtevékenység melletti segély továbbfolyósítását elrendelni?
Mikortól kell az újonnan – a felülvizsgálat után – megállapított ellátást folyósítani?
Ha valakinek 2008. december 31-én szünetelt a rendszeres szociális segélye közfoglalkoztatás miatt, mikor kell felülvizsgálni az aktív korúak ellátására vonatkozó jogosultságát?
Teljes körű felülvizsgálatot kell-e végezni 2009. január 01. után a 2008. december 31-én rendszeres szociális segélyben részesülő ügyfelek esetében?
Ha 2008. december 31-én egy személy kapta a rendszeres szociális segélyt és 2009. január 1-től ismételten rendszeres szociális segélyre lesz jogosult, kaphat e másik család tag rendelkezésre állási támogatást?
Hány családtag kaphat rendelkezésre állási támogatást?
Abban az esetben, ha egy családban egy személy 2008. december 31-én / december hónapban kapott rendszeres szociális segélyt, és a felülvizsgálat után rendelkezésre állási támogatásra lesz jogosult, az a személy milyen összegben kapja a rendelkezésre állási támogatást, illetve a többi családtag milyen összegben kaphatja?
Az a személy, aki 2008. december 31-én rendszeres szociális segélyben részesül és 2009. január 1. után a rendszeres szociális segéllyel megegyező összegű rendelkezésre állási támogatást állapítottak meg, a közfoglalkoztatásban való részvétel után milyen összegű rendelkezésre állási támogatást kap?
Ha a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyt közcélú munkában foglalkoztatják, akkor a közfoglalkoztatás idejére szüneteltetni kell-e ellátását?
Közfoglalkoztatás
Ki szervezhet közfoglalkoztatást?
Ki lesz a munkáltató, ha az önkormányzat más szervezet útján szervezi a közfoglalkoztatást?
Mikor lehet közcélú foglalkoztatásba bevonni azt a személyt, aki 2008. december. 31-én rendszeres szociális segélyben részesült?
Mennyi lehet minimum a közfoglalkoztatás időtartama?
Mennyi lehet maximum a közcélú foglalkoztatás időtartama?
Ha valaki 2008. december 31-én közfoglalkoztatásban vett részt, újabb közcélú foglalkoztatásba milyen módon vonható be?
Ha egy korábban közcélú foglalkoztatásba bevont személy közfoglalkoztatása nem zárult le 2008. december 31-ével, hanem folytatódik januárban is, akkor a határozott idejű szerződés lejárta előtt meghosszabbítható-e a szerződés, vagy csak a felülvizsgálat elvégzése után?
A közcélú foglalkoztatással kapcsolatos dologi, szervezési kiadásokat (eszközök, munkaruha, stb.) milyen forrásból lehet finanszírozni? Van-e lehetőség visszaigénylésre?
Amennyiben az önkormányzat elfogadott közfoglalkoztatási tervében szereplő létszám több, vagy kevesebb, mint az év közben ténylegesen foglalkoztatottak száma, mi a teendő? Igényelhető-e a támogatás, ha több embert foglalkoztattak?
Társulás esetén ki készíti el a közfoglalkoztatási tervet?
Részt vehetnek-e közcélú munka szervezésében egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, civil szervezetek?
Hogyan történik a közfoglalkoztatási tervben szereplő feladatok pénzigényeinek benyújtása, illetve jóváhagyást követően az önkormányzati településnek történő elosztása, amennyiben a közcélú feladatokat önkormányzati társulás keretében végzik?
Bevonható-e olyan egészségkárosodott személy közcélú foglalkoztatásba, akinek az egészségkárosodás mértéke 50%-os, és rendszeres szociális segélyben részesül?
A közfoglalkoztatásban eltöltött 200 munkaviszonyban töltött nap elérését melyik szervezet kíséri figyelemmel?(álláskeresési támogatásra való jogosultság elérése)
Minden rendelkezésre állási támogatásban részesülő személyt kötelező-e bevonni közcélú foglalkoztatásba?
A közcélú foglalkoztatásra kötött határozott idejű munkaszerződést lehet-e hosszabbítani, és ha igen, mennyi ideig?
Szervezhetnek-e a helyi önkormányzatok a településen működő megyei intézményben közcélú foglalkoztatást? Ebben az esetben ki lesz a munkáltató?
Meg kell e szüntetni a munkaviszonyt, ha a közfoglalkoztatás alatt a munkavállaló 200 nap munkaviszonyt szerez?
Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatásához kapcsolódó pályázat

A közfoglalkoztatás szervezéséhez szükséges humán erőforrás biztosítására a Szociális és Munkaügyi Minisztérium központi munkaerő-piaci programot indít, amelynek keretében pályázatot tett közzé a települési önkormányzatok és önkormányzati társulások részére. A programban a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan 12 hónap időtartamban bérköltség támogatást vehetnek igénybe a nyertes pályázók.

A támogatott foglalkoztatás várhatóan 2009. április 1-től 2010. március 31-ig tart. A pályázati kiírás a www.szmm.gov.hu honlapon, valamint a www.munka.hu honlap „Út a munkához” menüpontja alatt található.