Keresés  
Álláskeresőknek
Munkaadóknak
Sajtónak
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Pályázatok
Közfoglalkoztatás
Közérdekű munka
Statisztika
Programok
Tájékoztatás
Kiadványok
Nyomtatványok
Archívum
Szervezetünk
Akkreditáció
Szociális információk
GYIK
Statisztika
Sajtónak
Programok
Nyomtatványok
Tájékoztatás autósiskoláknak
Munkaügyi Kutatások Portál
Munkahelyi alkohol- és drogmegelőzés
GYIK - Tudástár
Tisztelt Érdeklődő!Nyomtatás

Hivatalunk – mint közigazgatási ügyekben eljáró másodfokú hatóság- az utóbbi időben tapasztalta, hogy a gépjárművezető képzésben résztvevő autósiskolák – tekintet nélkül az időközben jogszabályi szinten bekövetkezett könnyítésekre – egyre nagyobb számban mulasztják el a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 8. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségüket.

 

Tekintettel arra a tényre, hogy Hivatalunk mindig is következetes álláspontot képviselt a tekintetben, miszerint a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozik az iskolarendszeren kívüli járművezető képzés, jelen tájékoztatóval szeretnénk elősegíteni az autósiskolák jogkövető magatartását.

 

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy az Alkotmánybíróság 2007. május 15-én, a 104/B/2003 AB határozatban kimondta, hogy „Az Fktv. 3. § (2) bekezdésében írt fogalom-meghatározásból következően felnőttképzési tevékenységnek tekintendő az iskolarendszeren kívüli járművezető képzés is, amely a 8. § (1) bekezdése értelmében csak akkor kezdhető meg, ha a jogalanyok a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szerepelnek”.

 

Fentiek alapján az Alkotmánybíróság a vitatott kérdést mindaddig rendezi, amíg a jogszabályi környezet, melyben az AB határozat született jelentősen meg nem változik.

 

Tájékoztatjuk továbbá a T. Érdeklődőket, hogy az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 27. § (2) bekezdésének rendelkezése szerint „Az Alkotmánybíróság határozata mindenkire nézve kötelező”. Mindezek alapján egy esetleges bírósági eljárásban azt figyelembe kell venni.

 

Tájékoztatnunk kell az érintetteket, hogy a jelen honlapon szereplő ítéletek esetében (1. és 2. számú ítéletek) az Alkotmánybírósági határozat nem került becsatolásra a peres eljárásban, de azt Hivatalunk a folyamatban lévő ügyekben már megtette.

 

A folyamatban lévő peres ügyek jogerős lezárása után a honlapunkon folyamatosan közzétesszük az ítéleteket.

 

 

Frissítve: 2011. szeptember 30.