Keresés  
Álláskeresőknek
Munkaadóknak
Sajtónak
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Pályázatok
Lejárt pályázatok
Megyei pályázatok
Közfoglalkoztatás
Közérdekű munka
Statisztika
Programok
Tájékoztatás
Kiadványok
Nyomtatványok
Archívum
Munkahelyi alkohol- és drogmegelőzés
GYIK - Tudástár
Ajánlattételi felhívás – Általános képzések_2014 – Benyújtási határidő: 2014. 07. 15. 14:00Nyomtatás
A TÁMOP 2.1.6. „Újra tanulok” kiemelt projekt megvalósítására létrejött konzorcium

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

A TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosítószámú „Újra tanulok!” című kiemelt projekt keretében 2014. augusztus 15. és 2014. december 31. közötti időszakban indítani tervezett általános képzések jegyzékének összeállításához.

A TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosítószámú „Újra tanulok!” című kiemelt projekt – továbbiakban kiemelt projekt - célja az alacsony iskolai végzettségű, illetve szakképzetlen felnőttek számára lehetővé tenni, hogy képzésben vegyenek részt, így javuljon a munkaerő-piaci helyzetük.

A program célja továbbá felnőttek olyan képzése, akiknek a szakképzettsége elavulttá vált vagy alapul szolgál olyan egyéb új képesség, végzettség megszerzésére, amely valós munkaerő-piaci igényekre épül. A program lehetőséget kínál arra, hogy felzárkózzanak és iskolai végzettségtől függetlenül pótolják hiányzó kompetenciáikat, valamint arra, hogy a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, egy konkrét munkatevékenység végzéséhez szükséges szakmai ismereteket, szakképzettséget szerezzenek.

A kiemelt projekt megvalósítója a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, és a megyei/fővárosi kormányhivatalok által alkotott konzorcium. A kormányhivatalok az illetékes szakigazgatási szervük által látják el a feladatot.

A képzésekhez nyújtható támogatásokról a TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosítószámú „Újra tanulok!” című kiemelt projekt támogatási szerződése rendelkezik. A képzési programokra, képző intézményekre vonatkozó előírások a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényen (Fktv.), valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényen (Szktv.), és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényen alapulnak.

A képző intézmény ajánlatainak költsége nem haladhatja meg a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzet kezelésére nyújtható támogatásról szóló, többször módosított 6/1996. (VII.16.) MüM. rendelet 3. §-ának (2) bekezdésének f) pontja szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium által hivatalos formában közzétett – az ajánlattétel beadásának napján érvényes – költségnormák kereteit.

 

 

 Az ajánlattételi felhívás teljes anyaga