Keresés  
Álláskeresőknek
Munkaadóknak
Sajtónak
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Pályázatok
Lejárt pályázatok
Megyei pályázatok
Közfoglalkoztatás
Közérdekű munka
Statisztika
Programok
Tájékoztatás
Kiadványok
Nyomtatványok
Archívum
Munkahelyi alkohol- és drogmegelőzés
GYIK - Tudástár
Ajánlattételi felhívás (LHH) - Benyújtási határidő: 2013. 10. 28. 16:00 Változott az 5. sz. melléklet!Nyomtatás
A TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001 azonosítószámú „Újra tanulok!” című kiemelt projekt megvalósítására létrejött konzorcium ajánlattételi felhívása a projekt keretében 2013. december 1. és 2014. december 31. közötti időszakban indítani tervezett, közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó képzések jegyzékének összeállításához

A TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001 azonosítószámú „Újra tanulok!” című kiemelt projekt – továbbiakban kiemelt projekt - célja az alacsony iskolai végzettségű, illetve szakképzetlen felnőttek számára lehetővé tenni, hogy képzésben vegyenek részt, így javuljon a munkaerő-piaci helyzetük. A program célja továbbá olyan felnőttek képzése, akiknek a szakképzettsége elavulttá vált vagy alapul szolgál olyan egyéb új képesség, végzettség megszerzésére, amely valós munkaerő-piaci igényekre épül. A program lehetőséget kínál arra, hogy felzárkózzanak és iskolai végzettségtől függetlenül pótolják hiányzó kompetenciáikat, valamint arra, hogy a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, egy konkrét munkatevékenység végzéséhez szükséges szakmai ismereteket, szakképzettséget szerezzenek.

 

A kiemelt projekt megvalósítója a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, és a megyei/fővárosi kormányhivatalok által alkotott konzorcium - továbbiakban konzorcium.

A képzésekhez nyújtható támogatásokról a TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosítószámú „Újra tanulok!” című kiemelt projekt támogatási szerződése rendelkezik. A képzési programokra, képző intézményekre vonatkozó előírások a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. (Fktv.), valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényen (Szktv.), és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényen alapulnak.

A képző intézmények képzési ajánlatainak költsége nem haladhatja meg a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 3. §-ának (2) bekezdésének f) pontja szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium által a Nemzetgazdasági Közlönyben közzétett – az ajánlattétel beadásának napján érvényes - költségnormák kereteit.

 

Az ajánlattételi felhívás teljes anyaga és mellékletei

 

(LHH) Ajánlattételi felhívással kapcsolatos kérdések és válaszok