Keresés  
Álláskeresőknek
Munkaadóknak
Sajtónak
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Pályázatok
Lejárt pályázatok
Megyei pályázatok
Közfoglalkoztatás
Közérdekű munka
Statisztika
Programok
Tájékoztatás
Kiadványok
Nyomtatványok
Archívum
Munkahelyi alkohol- és drogmegelőzés
GYIK - Tudástár
ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: A közösségi ellátást és alacsonyküszöbű szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatásáraNyomtatás
2010. január 30.

A Szociális és Munkaügyi Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján pályázatot hirdet közösségi ellátások és alacsonyküszöbű szolgáltatások állami finanszírozási rendszerbe történő befogadására és működésének támogatására az ellátatlan és részben ellátatlan területekre.

A Szociális és Munkaügyi Miniszter a pályázat teljes lebonyolításával, lefolytatásával a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt (továbbiakban FSZH) bízza meg. 

 

A pályázat célja és kategóriái

Magyarország közigazgatási területén az első körben befogadottak után is ellátatlan, vagy részben ellátatlan területeken közösségi ellátások és alacsonyküszöbű szolgáltatások 2011. december 31-éig történő befogadása az ellátó rendszerbe, továbbá a befogadott intézmények működésének fenntartásához évente teljesítményarányos, illetve a komplex alacsonyküszöbű szolgáltatások esetében alapműködést biztosító pénzügyi források rendelkezésre bocsátása. Az ellátatlan illetve részben ellátatlan területek jegyzékét az 1. számú Függelék tartalmazza.

 

Közösségi ellátások:

Az a közösségi ellátást működési engedéllyel végző, vagy működési engedélyt kérelmező fenntartó pályázhat, amely vállalja a minimális teljesítményhatár – éves átlagban 40 ellátott - ellátását. Egy fenntartó, egy ellátási területre egy szolgálattal pályázhat. A pályázó - a minimum felett vállaltakat figyelembe véve - teljesítményarányosan kap finanszírozást, figyelemmel a területi mutatókra (ellátási kapacitás, ellátási igény, adott területre eső maximum költségvetési keret).

 

Alacsonyküszöbű szolgáltatás

Alacsonyküszöbű ellátást egy fenntartó egy ellátási területen egy szolgálattal pályázhat meg, figyelemmel a kormányrendelet szerinti ellátási terület szabályokra. (Pályázati felhívás III. Alacsonyküszöbű szolgáltatás 1. pont). Amennyiben a fenntartó több azonos vagy különböző szolgálatra nyújtja be pályázatát (több működési engedéllyel rendelkezik), akkor szakmai anyagainak bírálatakor a bíráló bizottság a szolgálatok anyagát külön-külön és összességében is bírálja. A Pályázati felhívás 1. számú Függeléke szerinti ellátási területekre adható be pályázatot a Fenntartó. 

 

.

Budapest 2010. január 30.