Keresés  
Álláskeresőknek
Munkaadóknak
Sajtónak
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Pályázatok
Közfoglalkoztatás
Közérdekű munka
Statisztika
Programok
Tájékoztatás
Kiadványok
Nyomtatványok
Archívum
Szervezetünk
Akkreditáció
Szociális információk
"Út a munkához" program
Szociális és gyermekvédelem
Szociális ellenőrzés
Szociális hatóságok, szolgáltatást fenntartók
Szociális – Referencia intézmények
Szociális regiszter
Támogató szolgálatok és közösségi ellátások finanszírozási rendszerben történő működésére vonatkozó kérdések
GYIK
Statisztika
Sajtónak
Programok
Nyomtatványok
Tájékoztatás autósiskoláknak
Munkaügyi Kutatások Portál
Munkahelyi alkohol- és drogmegelőzés
GYIK - Tudástár
Tájékoztatás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról
331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól [WORD 83KB]
Ellenőrzési irányelvek, eljárásrendek

2011. év

 

Tájékoztatjuk a szociális intézmények fenntartóit, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a Hivatalt a Foglalkozatási Hivatal által ellátott szociális és gyermekvédelmi feladatok tekintetében 2011. január 1-től jogutódnak kell tekinteni. 2011. január 1.-től a szociális intézményi ellenőrzéssel kapcsolatos tájékoztató anyagok a www.nrszh.hu honlapon, a  Szociális Ellenőrzés menüpontban találhatóak meg.

 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2011. évi Szociális Intézményi Ellenőrzési Terve, valamint az Ellenőrzési szempontok az UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA célellenőrzéséről elérhetőek az alábbi linkre kattintva:

http://www.orszi.hu/index.php?ID=230

 

Budapest, 2011. január 28.

 

 

2010. év
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal szociális intézményi ellenőrzésének stratégiai terve, koncepciója, eljárásrendje [WORD 1683KB]
2010. október 4.
2009. év
A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal szociális intézményi ellenőrzésének stratégiai terve, koncepciója [WORD 85KB]
Önkormányzati társulások szociális feladatellátásának engedélyezési eljárása [WORD 193KB]
Eljárásrend az ellenőrzési módszerekről, a hatósági és szakértői együttműködésről [WORD 108KB]
Eljárásrend ajánlata az ellenőrzési módszerekről a módszertani intézmények számára [WORD 352KB]
Eljárásrend a csődhelyzetbe került szolgáltatások esetére [WORD 170KB]
A szociális igazgatási bírság alkalmazásának gyakorlata [WORD 92KB]
Ellenőrzési szempontsorok, helyszínek
2010. év
1. – Falugondnoki / tanyagondnoki szolgáltatás ellenőrzési szempontsora 2010. évben [WORD 365KB]
2010. március 1.
2. – Étkeztetés ellenőrzési szempontsora 2010. évben [WORD 360KB]
2010. március 1.
3. – A házi segítségnyújtás ellenőrzési szempontsora 2010. évben [WORD 638KB]
2010. október 4.
3. - A házi segítségnyújtás ellenőrzési szempontsora 2010. évben [WORD 518KB]
2010. március 1.
4. – Családsegítés ellenőrzési szempontsora 2010. évben [WORD 414KB]
2010. március 1.
5. – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellenőrzési szempontsora 2010. évben [WORD 475KB]
2010. március 1.
6. – Pszichiátriai betegek közösségi ellátása ellenőrzési szempontsora 2010. évben [WORD 398KB]
2010. március 1.
7. – Szenvedélybetegek közösségi ellátása ellenőrzési szempontsora 2010. évben [WORD 377KB]
2010. március 1.
8. – Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása ellenőrzési szempontsora 2010. évben [WORD 315KB]
2010. március 1.
9. – Támogató szolgálat ellenőrzési szempontsora 2010. évben [WORD 458KB]
2010. március 1.
10. – Nappali ellátás ellenőrzési szempontsora 2010. évben [WORD 401KB]
2010. március 1.
11. – Az igénybevételi eljárás és ellátotti jogok ellenőrzési szempontsor 2010. [WORD 821KB]
2010. október 4.
11. – Az igénybevételi eljárás és ellátotti jogok ellenőrzési szempontsor 2010. [WORD 656KB]
2010. március 1.
12. – Szociális foglalkoztatás hatósági ellenőrzéséről nappali intézmény mellett működő ellenőrzési szempontsora 2010. [WORD 445KB]
2010. március 1.
13. – Szociális foglalkoztatás hatósági ellenőrzéséről bentlakásos intézményi ellátás mellett működő ellenőrzési szempontsora 2010. [WORD 429KB]
2010. március 1.
14. – Társulási formában történő szociális feladatellátás ellenőrzési szempontsora 2010. [WORD 301KB]
2010. március 1.
15. – Szociális foglalkoztatást végző intézmények szakmai ellenőrzése 2010. október- november. [WORD 619KB]
2010.10.15.
Tájékoztató az FSZH Szociális Főosztálya 2010. II. félévében tervezett ellenőrzéseiről
2010. augusztus 04.
Tájékoztató az FSZH Szociális Főosztálya 2010. I. félévében tervezett ellenőrzéseiről
2010. február 10.
2009. év
Ellenőrzési szempontok családsegítő szolgáltatás ellenőrzéséhez [WORD 466KB]
Ellenőrzési szempontsor étkeztetés ellenőrzéséhez [WORD 380KB]
Ellenőrzési szempontsor nappali intézményi ellátás mellett működő szociális foglalkoztatásról [WORD 530KB]
Ellenőrzési szempontsor bentlakásos intézmény mellett működő szociális foglalkoztatásról [WORD 508KB]
Ellenőrzési szempontsor a házi segítségnyújtás ellenőrzéséhez [WORD 596KB]
Ellenőrzési szempontok a nappali ellátás ellenőrzéséről [WORD 373KB]
Ellenőrzési szempontok a szociális regiszter használatáról [WORD 191KB]
Ellenőrzési szempontok az ellátotti jogok érvényesülése célellenőrzésről [WORD 425KB]
Ellenőrzési szempontok a falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás ellenőrzéséről [WORD 431KB]
Tájékoztatók
2010. év
Felmérési tapasztalat a kijelölt városi jegyzői engedélyezési, ellenőrzési feladatairól 2010. július 31-ig
2010. október 20.
Szociális foglalkoztatás 2010. évi célellenőrzése - 2010. október - november
ÚTMUTATÓ a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi hatósági ellenőrzések során a jogkövetkezmények alkalmazásához
Összefoglalás az FSZH 2009. évi ellenőrzéseinek tapasztalatairól, az ellátotti jogok érvényesüléséről a szociális intézményekben [WORD 322KB]
2010. március 10.
Összefoglaló a házi segítségnyújtás és a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatások 2009 évi ellenõrzési tapasztalatairól (FSZH) [WORD 226KB]
2010. március 1.
Összefoglaló a Szociális és Gyámhivatalok 2009. évi szociális foglalkoztatási ellenõrzésérõl [WORD 494KB]
2010. január 28.
2009. év
Összegző értékelés a szociális regiszter feladatainak ellátásáról [WORD 741KB]
2009. május 18.
Összefoglalás az ellátotti jogok érvényesülésének ellenőrzéséről [WORD 147KB]
Összefoglaló a falugondnoki szolgáltatások 2009. évi ellenőrzéséről
2009. október 1.
Összefoglaló a szociális foglalkoztatás 2009. évi ellenőrzéséről [WORD 299KB]
Tájékoztató a kijelölt városi jegyzők számára az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet szabályairól
A Kormány 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelete egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról [WORD 123KB]
Ellenőrzés módszertani tanulmányok, szakmai anyagok
2009. év
A kistérségi társulások jogszabályi feltételeinek és szervezeti rendszerének szakmai összegzése [WORD 146KB]
Összefoglaló tanulmány a szociális hatóságok és a Magyar Államkincstár ellenőrzési gyakorlatáról [WORD 315KB]
A szociális hatóságok ellenőrzéseinek sajátosságai, közös ellenőrzések [WORD 90KB]
Az engedély nélkül nyújtott szociális szolgáltatásokról [WORD 145KB]
Kistérségi társulások szociális feladatellátásának jogszabályi feltételei és szervezeti rendszere [WORD 160KB]
2009. június 1.
Önkormányzati társulások szociális feladatellátásának működési engedélyezési eljárása [WORD 210KB]
2009. május 30.
Az FSZH Szociális Főosztály ellenőrei és elérhetőségei
Szociális Főosztály munkatársai [WORD 187KB]
Módszertani intézmények országos címlistája regionális bontásban [EXCEL 152KB]
Archív anyagok
Tájékoztató a Szociális és Gyámhivatalok által kiadott szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező szolgáltatók 2009. évi ellenőrzései időpontjairól
2009. október 6.
Tájékoztató az FSZH Szociális Főosztálya 2009. II. félévében tervezett ellenőrzéseiről, a bentlakást nyújtó intézmények körében
Tájékoztató a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szociális Főosztálya 2009 évben tervezett ellenőrzéseiről, a falugondnoki, tanyagondnoki szolgálatok körében
Összefoglalás „az ellátotti jogok és érvényesülésük a szakosított szociális intézményekben” című 2008. évi ellenőrzés tapasztalatairól [WORD 280KB]
2009. március 10.
Ellenőrzési szempontok fogyatékos személyeket gondozó intézmények komplex ellenőrzéséről [WORD 494KB]