Keresés  
Álláskeresőknek
Munkaadóknak
Sajtónak
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Pályázatok
Közfoglalkoztatás
Közérdekű munka
Statisztika
Programok
Tájékoztatás
Kiadványok
Nyomtatványok
Archívum
Szervezetünk
Akkreditáció
Szociális információk
"Út a munkához" program
Szociális és gyermekvédelem
Szociális ellenőrzés
Szociális hatóságok, szolgáltatást fenntartók
Szociális – Referencia intézmények
Szociális regiszter
Támogató szolgálatok és közösségi ellátások finanszírozási rendszerben történő működésére vonatkozó kérdések
GYIK
Statisztika
Sajtónak
Programok
Nyomtatványok
Tájékoztatás autósiskoláknak
Munkaügyi Kutatások Portál
Munkahelyi alkohol- és drogmegelőzés
GYIK - Tudástár
Tájékoztatás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról
331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól [WORD 83KB]
Állampolgároknak
Életet menthetünk - közös felelősségünk
Működési engedéllyel rendelkező idősek otthonainak, gondozó házainak listája
Engedély nélkül működő szociális szolgáltatások
Vigyázat! Engedély nélküli szociális szolgáltatás!
Szolgáltatási Osztály anyagai

  

SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖS TÁJÉKOZTATÓI
2010. év
Tájékoztató támogató szolgáltatások, a közösségi alapellátások, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a szociális foglalkoztatás részére megajánlott 2011. évi feladatmutatókról, továbbá az alacsonyküszöbű ellátások 2011. évi működési támogatásáról
2010. december 30.
Támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére közösségi alapellátást valamint szenvedélybetegek részére közösségi alapellátást nyújtó szolgáltatók finanszírozási szerződésének II. számú melléklete: 2011. 01.01-től Kötelezően vezetendő dokumentáció a szolgáltatás működtetéséhez
2010. december 28.
Tájékoztató a fejlesztési pályázat szerződéseinek aláírásáról
Döntés „ A támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást, alacsonyküszöbű szolgáltatást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és szociális foglalkoztatást működtető szolgáltatók tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére ” címmel kiírt fejlesztési pályázati kategóriában
TÁJÉKOZTATÓ- állami fenntartású szociális intézmények fenntartóinak, az önkormányzati választásokat követően, a finanszírozási valamint a támogatási szerződésben megjelölt fenntartók képviselőjének személyében bekövetkező változások bejelentésével kapcsolatosan
2010. december 6.
TÁJÉKOZTATÓ a Szociális Főosztály Szolgáltatási Osztályának költözése miatti elérhetőségek változásáról
2010. november 3.
Felhívás 2011. évi feladatmutató igénylés benyújtására 2010. szeptember 14.
Szakmai tanulmányok támogató szolgáltatásokról és közösségi ellátásokról [PDF 3704KB]
A szociális szolgáltatások szabályos működésének alapjai - ellenőrzésre való felkészülés [PDF 2619KB]
Szociális Füzetek 2. szám
Tájékoztató – (GYIK) Gyakran Ismételt Kérdések és válaszok a támogató szolgálatok, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és szociális foglalkoztatás finanszírozási rendszerben történő működésére vonatkozóan - Lezárva: 2010. 07. 23. [WORD 337KB]
Felhívás a 2010. év során kapott működési támogatásból / szociális foglalkoztatási támogatásból átcsoportosítani kívánt felhalmozás összegének igénybejelentésére - 2010.07.20.
TÁJÉKOZTATÓ finanszírozási szerződéssel rendelkezők negyedéves jelentésének elkészítéséhez a szociális regiszterben [WORD 1026KB]
Módosítva: 2010. július 07.
DÖNTÉS a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás valamint a szociális foglalkoztatás 2010. évi feladatmutató módosításáról - 2010. 06.16.
Tájékoztató 2010. évi feladatmutató módosításról – 2010.05.17.
ELSZÁMOLÓ ADATLAP támogató szolgálatok és közösségi ellátások fejlesztési támogatásáról - 2010.05.01. [WORD 201KB]
HATÁRIDŐNAPLÓ: Szociális foglalkoztatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és közösségi ellátások részére. [EXCEL 69KB]
Módosítva: 2010. április 14.
2009. év
Címlista a Magyar Államkincstár regionális igazgatóságainak elérhetőségeiről
2009. június 25.
Tájékoztató fenntartók és szolgáltatók részére jogszabályváltozásról [WORD 27KB]
Formanyomtatvány finanszírozási szerződés módosításához [WORD 208KB]
Tájékoztató - Kérdések és válaszok a támogató szolgálatok és közösségi ellátások működésére vonatkozóan - Lezárva: 2009. 03. 28. [WORD 401KB]
2009. március 28.
Finanszírozási szerződés és mellékletei a támogató szolgáltatást, közösségi ellátásokat és alacsonyküszöbű szolgáltatást működtető szolgáltatók részére
2009. február 28.
A Szolgáltatási Osztály elérhetőségei [WORD 109KB]

 

 

TÁMOGATÓ SZOLGÁLATOK

In memoriam 2010.04.30. [WORD 180KB]
Szakmai ajánlások
Finanszírozási szerződéssel rendelkező támogató szolgáltatások ellátási területe és elérhetőségei [EXCEL 431KB]
2009. augusztus
Segédanyag támogató szolgálatok szállítási elszámolásához (kitöltött mintával együtt) [WORD 218KB]
2009. február 13.
Tájékoztató a nappali ellátást nyújtó intézményekben ellátottak intézményi térítési díjának megosztásáról
Segédanyag a támogató szolgáltatás finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelethez – Halmozott fogyatékosság és autizmus értelmezéséhez

 

 

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK
Szakmai ajánlások
Finanszírozási szerződéssel rendelkező, szenvedélybetegek részére közösségi ellátást nyújtó szolgáltatók ellátási területe és elérhetőségei [EXCEL 204KB]
2009. június
Finanszírozási szerződéssel rendelkező, pszichiátriai betegek részére közösségi ellátást nyújtó szolgáltatók ellátási területe és elérhetőségei [EXCEL 188KB]
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását nyújtó szolgáltatók elérhetőségei és az általuk nyújtott szolgáltatások típusai [EXCEL 191KB]
2009. március
Segédanyag a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelethez – BNO kódok értelmezéséhez

  

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Döntés „ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására” címmel kiírt fejlesztési pályázati kategóriában
Ellátási térképek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozási szerződésének II. számú melléklete: Kötelezően vezetendő dokumentáció a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez. 2010. december 07.

 

 

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS
Meghívó a szociális foglalkoztatás területén fejlesztési program megvalósításában érintett szervezetek szakmai napjára 2011.01.27.
A Szociális Foglalkoztatás 2010. évi konferenciáján elhangzott előadások (2010. XI. 25-26.)
2010. december 6.
TÁJÉKOZTATÓ szociális foglalkoztatást biztosító fenntartók és intézmények részére - a munka-rehabilitációs díjból levonásra kerülő nyugdíjjárulékról
2010. november 17.
Meghívó - Szociális foglalkoztatás 2010. évi országos konferenciája, 2010. november 25-26.
A szociális foglalkoztatás támogatási szerződésének II. számú melléklete: Kötelezően vezetendő dokumentáció a szociális foglalkoztatás működtetéséhez (módosítva: 2010.05.31.) [WORD 1076KB]
Ajánlott dokumentáció szociális foglalkoztatáshoz: Éves feladatmutató és bérkifizetés összesítő ív (segédtábla, módosítva 2010.05.31.) [EXCEL 55KB]
279/2009. (XII.9.) Korm. rendelet alapján a szociális foglalkoztatás költségkompenzációjára kifizetett összegek összefoglaló táblázata (lezárva 2010.05.15.) [PDF 96KB]
2010. május 21.
Tájékoztató foglalkoztatóknak és fenntartóknak a szociális foglalkoztatók költségkompenzációjáról

 

 

ARCHÍV ANYAGOK
2010. év
Akkreditált továbbképzés – A szociális intézmények vezetőinek, szakdolgozóinak, fenntartóinak elméleti és gyakorlati felkészítése az ágazatot érintő aktuális információs fejlesztésekre, elektronikus dokumentációk használatára, a jogszabályváltozásokra – 2010. szeptember 29.
MEGHÍVÓ akkreditált továbbképzésre „Szakmai tartalmak és kapcsolódások a közösségi ellátások területén” – 2010. április 19.
MEGHÍVÓ: Konferencia szenvedélybetegek részére közösségi alapellátást és alacsonyküszöbű ellátást nyújtó szolgáltatók részére
2010. május 03.
MEGHÍVÓ – Konferencia Támogató Szolgálatok részére
2010. május 6.
"Párhuzamok” fotópályázat
Pályázati felhívás a fogyatékkal élők életét sztereotípiáktól mentes módon bemutató képek elkészítésére
ÚJ! Hiánypótlási felhívás szociális foglalkoztatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás I. körös általános pályázatán befogadást nyert fenntartók részére
Ahogy az FSZH a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a szociális foglalkoztatás I. körös általános pályázatán befogadást nyert fenntartókat az értesítő levélében már tájékoztatta: az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül a szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat szervezetünkhöz meg kell küldeni. 2010. február 11. napjáig ezt a kitételt a fenntartók kétharmada még nem teljesítette. Kérjük, hogy felhívásnak soron kívül szíveskedjenek eleget tenni!
Meghívó szakmai konferenciára a kelet-magyarországi és közép-magyarországi támogató szolgáltatások részére
Összefoglaló diasor a finanszírozási szerződéssel rendelkező szociális ellátások elszámolásának előadásairól [PDF 1062KB]
TÁJÉKOZTATÓ a finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgáltatások éves elszámolásához [WORD 1518KB]
2009. év
Határidőnapló 2009. évre támogató szolgálatok és közösségi ellátások részére [EXCEL 61KB]
2009. 02 - 03. hóban tartott előadások diasora (A támogató szolgálatok és közösségi ellátások szakmai munkájának segítésére) [POWERPOINT 413KB]
2009. február
Benyújtandó dokumentumok listája a 2009. évi pályázaton nyertes támogató szolgálatok és alacsonyküszöbű ellátások fenntartói részére
2009. június 26.
Tájékoztató a FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT támogatási szerződéséhez szükséges nyilatkozatok kitöltésére [WORD 96KB]
Tájékoztató támogató szolgáltatások és közösségi alapellátások részére a 2010. évre ajánlott feladatmutatókról
2009. december 28.
Gyakran Ismételt Kérdések a szociális foglalkoztatás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előminősítő pályázatához.
2009. október 28.-ig érkezettek
Meghívó szakmai konferenciára a nyugat-magyarországi és közép-magyarországi támogató szolgáltatások részére
2009. október 7.
Tájékoztató az önkormányzati ügyintézők képzéséhez [WORD 184KB]
2009. január 15.
Gyermekvédelmi és Szociálpolitikai Névjegyzék

TÁJÉKOZTATÓ AKTUALITÁSOKRÓL, JOGSZABÁLYOKRÓL

2009. év
A szociális és munkaügyi miniszter 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelete az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékrõl és az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékrõl [WORD 128KB]
2. számú melléklet a 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelethez [WORD 33KB]
3. számú melléklet a 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelethez [ 32KB]
Tájékoztató a 2009. november 21-i hatállyal megváltozott a szakértői névjegyzékekre vonatkozó szabályozásról. [WORD 162KB]
2009. november
Válogatás – ajánlás gyermekvédelmi és szociálpolitikai szakértők részére
Szakértői adatlap a honlapon való megjelenéshez [WORD 27KB]
Domszky András: Etikai dilemmák a szakértői munkában [WORD 84KB]
Domszky András: Quality 4 Children: a minőségi gyermekgondozás sztenderdjei az európai családon kívüli gondozásban [POWERPOINT 84KB]
Gyermekvédelmi és szociálpolitikai szakértők továbbképzése – Balatonboglár, 2009. május 14-15.

 

 

SZOCIÁLPOLITIKAI SZAKÉRTŐI NÉVJEGYZÉK
2009. év
Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék [WORD 1492KB]
Szociálpolitikai szakértők
Szakértői adatlap a honlapon való megjelenéshez [WORD 27KB]

  

TOVÁBBKÉPZÉSEK
Szociálpolitikai Szakértők továbbképzése Balatonboglár 2010. 03. 31.- 2010. 04. 01
Szociálpolitikai Szakértők továbbképzése – Budapest 2010. 05.12.

 

 

GYERMEKVÉDELMI SZAKÉRTŐI NÉVJEGYZÉK
2009. év
Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék [WORD 1215KB]
Gyermekvédelmi szakértők

  

TOVÁBBKÉPZÉSEK
Gyermekvédelmi szakértők továbbképzése, Balatonboglár, 2010. március 24-25
Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzék
TÁJÉKOZTATÓK
Tájékoztató a helyi önkormányzatok, valamint az esélyegyenlőségi szakértők számára a helyi esélyegyenlőségi program elkészítését, felülvizsgálatát érintő jogszabályok változásáról
Esélyegyenlőségi program helyzetelemzéséhez szükséges adattáblák
Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzék
Kérelem esélyegyenlőségi szakértő kijelölésére
Módszertani segédlet és Gyakorlati útmutató Helyi Esélyegyenlőségi Programok megalkotásához
Tájékoztató az esélyegyenlőségi szakértők képzési programjába való írásbeli felvételi vizsgához kapcsolódó témakörökről
Közlemény a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő önkormányzati feladatokról
2010. április 28.
Felhívás az esélyegyenlőségi szakértők képzési programjában való részvételről és az esélyegyenlőségi szakértői tevékenység engedélyezésének feltételeiről
Pályázati felhívás az esélyegyenlőségi szakértők képzési programjában való oktatói közreműködésre
Szociális Főosztály

 

 

A SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY FELADATAI
A főosztály feladatai

 

 

A SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY MUNKATÁRSAI
Szociális Főosztály munkatársai [WORD 187KB]

 

 

EGYÉB TÁJÉKOZTATÓK
2009. év
„Eszköztár és kapcsolati háló” - A fogyatékos emberek, a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása a szociális rehabilitáció és akkreditációs foglalkoztatás eszközeivel szakmai konferencia
2009. december 18.
Tájékoztatás idősek nappali ellátásával és étkeztetéssel összefüggő fenntartói feladatokról [WORD 116KB]
2009. október 12.
Tájékoztató állampolgároknak szociális ellátás igénybevételére
2009. augusztus 6.
2008. év
Tájékoztató a szociális szolgáltatást fenntartók részére a szolgáltatás megszüntetése esetén alkalmazandó eljárásról
2008. november 11.
A jegyzői szakértői bizottságok eljárásrendje a gondozási szükséglet tárgyában [WORD 235KB]
2008. március 31.
Tájékoztató a térítési díjak megállapításáról
2008. február 10.
Tájékoztató jövedelemvizsgálat lefolytatásához
2008. február 28.
Tájékoztató a házi segítségnyújtást biztosító intézmények vezetőinek az ellátás igénybevételére vonatkozó új szabályokról, a gondozási szükséglet megállapításáról
2008. február
Gyakran ismételt kérdések a gondozási szükséglet megállapításával kapcsolatban
2007. év
Tájékoztató az idősek otthona vezetőinek az ellátás igénybevételére vonatkozó új szabályokról, a gondozási szükséglet megállapításáról
2007. december 18.
Szakmai hírlevelek, kiadványok, ismertetők
2010. év
Gyermekjóléti hírlevél 2010. VII. / 3. szám [PDF 1245KB]
2010. október 20.
Szakmai hírlevél 2010/III [PDF 2821KB]
2010. október 20.
Gyermekjóléti hírlevél 2010. VI/2. szám [PDF 1487KB]
Híranyag a 2010. szeptember 11-13. között Sopronban megrendezendő „Magyarországi feladatok a Szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évében” című szociálpolitikai konferenciáról
Szakmai hírlevél 2010/II [PDF 1182KB]
2010. július
Szakmai hírlevél 2010/I [PDF 1434KB]
2010. április 7.
2009. év
Szakmai hírlevél 2009/IV [PDF 1136KB]
2009. december
Szakmai hírlevél 2009/III [PDF 2122KB]
2009. október
SzocioNet Regiszter 2009
2009. augusztus 29.
Szakmai hírlevél 2009/II [PDF 982KB]
2009. július
Gyermekjóléti Hírlevél 2009./I. [WORD 121KB]
Szakmai hírlevél 2009/I. [PDF 1387KB]
2009. április
2008. év
Szakmai hírlevél 2008. október [PDF 664KB]