Keresés  
Álláskeresőknek
Munkaadóknak
Sajtónak
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Pályázatok
Közfoglalkoztatás
Közérdekű munka
Statisztika
Programok
Tájékoztatás
Kiadványok
Nyomtatványok
Archívum
Szervezetünk
Akkreditáció
Szociális információk
GYIK
Statisztika
Sajtónak
Programok
ÁROP 1.A.4
EKOP 1.A.2
EKOP 2.A.2
TÁMOP 1.1.1
TÁMOP 1.1.2
TÁMOP 1.1.4
TÁMOP 1.2.1
TÁMOP 1.3.1
TÁMOP 1.4.1-07/1
TÁMOP 2.1.1
TÁMOP 2.2.2
TÁMOP 2.5.2
TÁMOP 5.4.2
TIOP 3.2.1
Új Pálya Program
Külföldi projektek
HEFOP
Nyomtatványok
Tájékoztatás autósiskoláknak
Munkaügyi Kutatások Portál
Munkahelyi alkohol- és drogmegelőzés
GYIK - Tudástár
TÁMOP 1.2.1. – „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények” elnevezésű program ismertetéseNyomtatás
A PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA 2014. JÚNIUS 30-ÁN LEZÁRULT.

A munkaerő-piaci tapasztalatok alapján és a foglalkoztatási kereslet ösztönzése érdekében 2006-ban a Nemzetgazdasági Minisztérium jogelődje (Szociális és Munkaügyi Minisztérium) kezdeményezte a járulékkedvezmények körének bővítését. A fiatalok munkatapasztalat szerzését elősegítő START-program kedvező eredményeit követően kidolgozásra került a START PLUSZ és START EXTRA program, amelyet 2007. július elsejétől indított el a tárca TÁMOP 1.2.1 „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények” címmel. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében.

 

A TÁMOP 1.2.1 program helye az Új Széchenyi Tervben:

A program a TÁMOP 1. "A foglalkoztathatóság fejlesztése és a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése" nevű prioritásán belül kerül végrehajtásra. A konstrukció a TÁMOP 1.2.1 „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények” címet viseli. A TÁMOP 1.2.1 program igazodik az Új Széchenyi Terv foglalkoztatás kitörési pontjához.

 

A TÁMOP 1.2.1 program célja: 

A START PLUSZ és START EXTRA programok bevezetésével újabb, munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának elősegítése valósulhat meg célzott járulékkedvezmény biztosításával. A programmal a kormány segíteni szeretné a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűnek számító kismamákat, a tartósan munka nélkül lévőket, illetve az 50 év feletti és alacsony iskolai végzettségű legalább 3 hónapja álláskeresőket, valamint azokat az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott munkanélkülieket, akik rendelkezésre állási támogatásra/bérpótló juttatásra / foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak. [1]

2011. január 1-jétől bevezetésre került a részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmény is. A járulékkedvezmény azon munkavállalók után vehető igénybe, akik a gyermekgondozási szabadságról visszatérve korábbi munkáltatójuknál részmunkaidőben helyezkednek el. A gyedről, gyesről visszatérő nő (vagy férfi) mellett az a személy is kedvezményezett, aki korábban az adott munkakörben helyettesítette a munkahelyére visszatérő személyt, vagy pedig ugyanazon munkakör részmunkaidős betöltésére újonnan vették fel. Mindkét munkavállaló után 27 %-os társadalombiztosítási járulék helyett 20 %-os mértékű tb. járulékot kell megfizetni. A feltételek fennállása esetén a kedvezmény maximum 3 évig vehető igénybe.

 

 

TÁMOP 1.2.1 program célcsoportjai: 

 

START PLUSZ kártyára jogosult az a személy, aki

 • a gyermekgondozási segély (gyes), a gyermekgondozási díj (gyed), a gyermeknevelési támogatás (gyet), valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven (365 nap) belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, vagy aki a gyermek egy éves korának betöltését követően, e gyermek után igénybe vett gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll.
 • tartósan álláskereső személy, akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilván tart a START PLUSZ kártya igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapja, pályakezdő álláskereső esetében nyolc hónapon belül legalább hat hónapja 
 •  

  A kártya kiváltására nem jogosult az, aki már betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt.

   

  START EXTRA kártya kiváltására jogosult

 • az a tartósan álláskereső, aki az igénylés időpontját megelőzően legalább 3 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva és az 50. életévét betöltötte,
 • az a tartósan álláskereső, aki az igénylés időpontját megelőzően legalább 3 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva és életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
 • a rendelkezésre állási támogatásra/bérpótló juttatásra/ foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult álláskereső, akit az igénylés időpontjában az nemzeti foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart, és rendelkezésre állási támogatásban/bérpótló juttatásban/ foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül,
 • illetve az a személy, aki START kártya, vagy START PLUSZ kártya tulajdonosa és a kártya érvényességi idején belül  START EXTRA kártyára válik jogosulttá. Kérelmére az érvényességi időtartamból hátralévő időre START EXTRA kártyát kell részére biztosítani.
 •  

  A kártya kiváltására nem jogosult az a személy, aki már betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt.

   

   

  A TÁMOP 1.2.1 program elemei:

   

  START PLUSZ

   

  A támogatás a programban történő részvételre jogosultak személyéhez kötődő, két éves időtartamú, alanyi jogon járó járulékkedvezmény, amely azt a munkáltatót illeti meg, aki a program jogosultjait munkaviszonyban foglalkoztatja. A munkáltatónak csak a kedvezménnyel csökkentett közteher összegét kell havonta leróni az alábbiak szerint:

   

  a) a foglalkoztatás első évében a munkáltatót a 27% társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a bruttó munkabér 10%-ának megfelelő fizetési kötelezettség,

   

  b) a foglalkoztatás második évében a bruttó munkabér 20%-ának megfelelő fizetési kötelezettség terheli.

   

  A munkaadó a kedvezményt legfeljebb a kötelező minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalap erejéig érvényesítheti. Ha a munkavállaló munkabére a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét meghaladja, az azt meghaladó összeg tekintetében az általános járulékfizetési szabályokat kell alkalmazni.

  A munkaadó a kedvezményre abban az esetben jogosult, ha a foglalkoztatás időtartama a 30 napot meghaladja és a munkaidő legalább a napi négy órát eléri.

   

  Ha a START PLUSZ kártya érvényességének időtartama két évnél rövidebb, az érvényességi időtartam első 12 hónapjára a kedvezőbb járulékfizetési lehetőséget kell alkalmazni.

   

  A kedvezményre való jogosultság igazolása START PLUSZ kártyával történik, melyet az állami adóhatóság állít ki a jogosult kérelmére.

   

  A START PLUSZ kártya érvényessége

   

  A kártya érvényességének időtartama a kiállítás keltétől számított két év,

 • az Art. 20/A.§ (2) bekezdésének db) alpontja alapján azonban legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő öregségi nyugdíjjogosultságának eléréséig terjedő időszak, és
 • a gyes folyósítása mellett igényelt kártya esetén – a Pftv. 4.§ (1) bekezdéséből következően – legfeljebb a gyesre való jogosultság megszűnéséig terjedő időszak.
 •  

  A START PLUSZ kártya a gyes, gyed, gyet, valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő foglakoztatáshoz annyiszor váltható ki, ahányszor különböző személyekre tekintettel az ellátás megállapítására sor került.

   

  A gyes melletti foglalkoztatáshoz igénybe vett START PLUSZ kártya érvényességi idejének lejártát követően a gyes folyósításának megszűnését követő foglalkoztatáshoz újabb kártya nem váltható ki.

   

  Ha a START PLUSZ kártya érvényességi ideje alatt újabb gyermek születik, a következő kártya kiváltására a legfiatalabb gyermekre tekintettel kerülhet sor.

   

  A START PLUSZ kártyára jogosultak körében meghatározott álláskereső személy az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzéséig jogosult a START PLUSZ kártya kiváltására. Ebben az esetben a START PLUSZ kártya – a feltételek fennállása esetén – több alkalommal is kiváltható.

   

  START EXTRA

   

  A támogatás a program alanyainak személyéhez kötődő, két éves időtartamú, alanyi jogon járó járulékkedvezmény, amely azt a munkáltatót illeti meg, aki a jogosult személyt foglalkoztatja.

  Az érvényes START EXTRA kártyával rendelkező személy foglalkoztatása esetén a munkaadót a következők szerint illeti meg járulékkedvezmény:

 • a foglalkoztatás első évében a munkáltatónak nincs járulékfizetési kötelezettsége,
 • a foglalkoztatás második évében a 27%-os társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett, a bruttó munkabér 10%-ának megfelelő járulékfizetési kötelezettség terheli.
 •  

  A munkaadó a kedvezményt legfeljebb a kötelező minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalap erejéig érvényesítheti. Ha a munkavállaló munkabére a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét meghaladja, az azt meghaladó összeg tekintetében az általános járulékfizetési szabályokat kell alkalmazni.

  A munkaadó a kedvezményre abban az esetben jogosult, ha a foglalkoztatás időtartama a 30 napot meghaladja és a munkaidő legalább a napi négy órát eléri.

   

  Ha a START EXTRA kártya érvényességének időtartama két évnél rövidebb, az érvényességi időtartam első 12 hónapjára a kedvezőbb járulékfizetési lehetőséget kell alkalmazni.

   

  A kedvezmény a munkaadót abban az esetben illeti meg, ha a kedvezmény igénybevételére jogosító személy a munkába lépést megelőző napon rendelkezik START EXTRA kártyával, vagy azt helyettesítő igazolással, melyet a Nemzeti Adó és Vámhivatal állít ki a jogosult kérelmére. A kártya igényléséhez szükséges a megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai vagy kirendeltségei által kiállított igazolás a tartós munkanélküliségről.

   

  A START EXTRA kártya érvényessége

  A START EXTRA kártya érvényességének időtartama a kiállítás keltétől számított két év, de legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő öregségi nyugdíjjogosultságának eléréséig terjedő időszak.

   

  A kedvezmény, a kártya érvényességi idején belül, egymást követő jogviszonyok esetén több munkáltatónál is érvényesíthető.

   

  A munkaerő-piacon halmozottan hátrányos helyzetben lévő személyek az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzéséig jogosultak a START EXTRA kártya kiváltására. Ebben az esetben a START EXTRA kártya – a feltételek fennállása esetén – több alkalommal is kiváltható.

   

  A munkáltató a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás időtartama alatt köteles a START EXTRA kártyát megőrizni, és a jogviszony megszűnésekor a kártya tulajdonosa részére átadni.

   

   

   

  Budapest, 2011. október

  Nemzetgazdasági  Minisztérium

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1] 2011. január 1-től hatályos a 2010. évi CXXIII. törvény, amely módosította a 2004. évi CXXIII. törvényt. Az említett törvény 181. §-a következőképpen módosította a START EXTRA kártya kiváltására jogosultak feltételeit: START EXTRA kártya kiváltására jogosult az a személy, aki a START EXTRA kártya igénylésének időpontját megelőzően legalább 3 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, ha ötvenedik életévét betöltötte, vagy életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.