Keresés  
Álláskeresőknek
Munkaadóknak
Sajtónak
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Pályázatok
Közfoglalkoztatás
Közérdekű munka
Statisztika
Programok
Tájékoztatás
Kiadványok
Nyomtatványok
Archívum
Szervezetünk
Akkreditáció
Szociális információk
GYIK
Statisztika
Sajtónak
Programok
ÁROP 1.A.4
EKOP 1.A.2
EKOP 2.A.2
TÁMOP 1.1.1
TÁMOP 1.1.2
TÁMOP 1.1.4
TÁMOP 1.2.1
TÁMOP 1.3.1
TÁMOP 1.4.1-07/1
TÁMOP 2.1.1
TÁMOP 2.2.2
TÁMOP 2.5.2
TÁMOP 5.4.2
A projektről
Az alprogramok szakmai anyagai
Jelentkezési felhívás szociális szakértői feladatokra
A projektben dolgozó külső szakértők
Tájékoztatók, kiadványok
Szociális Füzetek
Képzések és rendezvények
TIOP 3.2.1
Új Pálya Program
Külföldi projektek
HEFOP
Nyomtatványok
Tájékoztatás autósiskoláknak
Munkaügyi Kutatások Portál
Munkahelyi alkohol- és drogmegelőzés
GYIK - Tudástár
Tájékoztatás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról
331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól [WORD 83KB]
TÁMOP 5.4.2. - Központi Szociális információs fejlesztések Nyomtatás

A projekt célja a szociális ágazat működésének modernizációjához, az ágazati szolgáltatások átlátható működéséhez, ellenőrzéséhez, tervezéséhez, a döntéstámogatáshoz szükséges központi elektronikus szolgáltatások fejlesztése. Ennek keretében az ágazati adminisztráció központi rendszerének kialakítása, korszerűsítése, amely tartalmazza a központi elektronikus működési engedély adminisztrációs rendszerének, a központi ágazati adatszolgáltatási és információs rendszer működtetésének, a működési ellenőrzési rendszer elektronikus nyilvántartásának és az ágazati szolgáltató portál kialakításának programját, tartalomfejlesztését.

A projekt megvalósulásával országosan kiépül egy átlátható, mindenki által hozzáférhetővé váló szociális információs rendszer, amely széleskörűen tájékoztatja mind az érintett lakosságot, mind a szakágazatban dolgozó hatóságokat, önkormányzatokat, hivatalokat és egyéb szociális intézményeket. Kiépül egy olyan ágazati portál, amelyen minden közérdekű és szakmai információ elérhető és közérthető lesz, és hosszútávon biztosítani tudja a szociális ágazatot érintő információk áramlását és közérdekű adatok megosztását. A projekt végrehajtásával nem csak a szociális információs rendszer európai uniós szinten történő modernizációja történik meg, hanem biztosítja mindenki számára közérthetően és átláthatóan használható és hozzáférhető ágazat működését.

 

A projekt összköltségvetése: 1,279 Mrd Ft

 

A projekt időtartama: 2009. november 1. – 2011. október 31.

 

A kiemelt projektben létrejövő termékek hasznosulása tekintetében az érintettek köre átfogja az egész szociális szakmát, és mindenkit, aki valamilyen formában is érintett a témában.

A lakosság és a szociális rászorultak megfelelő információhoz jutása segíti társadalmi beilleszkedésüket, aktív részvételüket, a tevékeny életszakaszuk kitolódását, krízis helyzeten történő átsegítésüket, nagyobb problémák, kudarcok megelőzését.

A szociális szakma (fenntartók és intézmények, szakemberek) számára a nyilvánosság, a nyitottság, feladataik megismertetése a lakossággal egyben szakmai elfogadottságukat is növeli. Gazdasági hatásaiban a szakterület információs tudása a hatékonyabb feladatelvégzést jelenti, az eredményesebb esetkezelést és a szociális problémák csökkentésének esélyét.

A szociális igazgatás szempontjából a fenti célok elérésének hatása leginkább a kulturált és gyors ügyintézésben, a papíralapú adminisztráció csökkenése esetén az ügyfélre fordítható idő növekedésében, a széleskörű információs bázison alapuló, tudásnövekedésen keresztül nyilvánul meg.

 

A projekt hatásterülete a szociális ágazatba tartozók teljes körét átfogja, mivel fejlesztéseivel a fenti csoportokat megcélozva hatással van a szociális igazgatás és szolgáltatás átalakítására, korszerűsítésére, teljesítményének egyenletessé tételére (vagy növelésére), az állami követelmények egyértelmű érvényesítésére.

Mivel központi szolgáltatásfejlesztés, ezért hatása az egész ország szociális ellátórendszerére és annak hatósági feladataira, a szolgáltatások fenntartóira, működtetőire és igénybevevőire kiterjed.

 

A „Központi szociális információs fejlesztések” kiemelt projekt célrendszerében és tevékenységében átfogja a szociális igazgatási, a szociális hatósági és a szociális szolgáltatási feladatok ellátásának korszerűsítését, az állampolgárok és a szakemberek információs kultúrájának fejlesztését.

 

A projekt 2011. január 1-jével átadásra került a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz.