Keresés  
Álláskeresőknek
Munkaadóknak
Sajtónak
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Pályázatok
Közfoglalkoztatás
Közérdekű munka
Statisztika
Programok
Tájékoztatás
Kiadványok
Nyomtatványok
Archívum
Szervezetünk
Akkreditáció
Szociális információk
GYIK
Statisztika
Sajtónak
Programok
ÁROP 1.A.4
EKOP 1.A.2
EKOP 2.A.2
TÁMOP 1.1.1
TÁMOP 1.1.2
TÁMOP 1.1.4
TÁMOP 1.2.1
TÁMOP 1.3.1
TÁMOP 1.4.1-07/1
TÁMOP 2.1.1
TÁMOP 2.2.2
TÁMOP 2.5.2
TÁMOP 5.4.2
TIOP 3.2.1
Új Pálya Program
Külföldi projektek
HEFOP
Nyomtatványok
Tájékoztatás autósiskoláknak
Munkaügyi Kutatások Portál
Munkahelyi alkohol- és drogmegelőzés
GYIK - Tudástár
TÁMOP 2.5.2. - A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerősítése, közös kezdeményezések támogatásaNyomtatás

A kiemelt projektje 2009. január 1-jétől 2011. július 31-ig tartott. A projekt kedvezményezettje a Foglalkoztatási Hivatal volt.

 

A program tervezése, majd annak megvalósítása a szociális partnerek konszenzusán alapult. A program céljai között szerepelt a szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése, a társadalmi partnerség intézményes keretek közötti eredményes működésének elősegítése.

 

A projekt keretében kialakításra került a www.tudasbazis.org.hu oldal, amely egy, az érdekvédelmi munkát segítő hír és adatbázis portál. A szociális partnerek munka világához kapcsolódó kezdeményezéseit ez által egységes, hiteles adatbázis információi alapozhatják meg, döntéseiket ezek mentén alakíthatják ki. Ezen kívül különösen sikeres volt a TÁMOP 2.5.1. „Jogpont hálózat kialakítása” című projekttel való együttműködés is. A szociális partnerek a Jogpont-hálózat egységes iratminta és informatikai adattár szerkezetének kidolgozásában való közreműködéssel járultak hozzá ahhoz, hogy a segítő munka során kiválóan hasznosítható, fontos ismeretek birtokába jussanak.

 

A projekt média-műsoridő vásárlásával, a szociális partnerek részvételével zajló vitaműsorok megszervezésével lehetővé tette, hogy a társadalom legszélesebb köre is bepillanthasson a szakmai munka műhelytitkaiba, megismerhessék milyen érvek, ellenérvek mentén születnek ma országos, vagy ágazati szintű megállapodások.

A projektnek köszönhető, hogy a szociális partnerek képviselői, szakértői sokoldalúan felkészítő, akkreditált képzésekhez jutottak, összesen 168 fő képzésére került sor. A projekt keretében a jelen folyamatait elemző és a jövő lehetséges kitörési pontjait is feltáró kutatások készültek többek között az alábbi témakörökben:

 

  1. Zöld gazdaságélénkítés
  2. A nemzeti illetve határokon átnyúló munkaerő-kölcsönzés alakulása, hatása a foglalkoztatásra és a gazdasági folyamatokra
  3. A szociális szövetkezetek működési modelljének kidolgozása a foglalkoztatás elősegítése érdekében
  4. A Munka Törvénykönyve hatása a gazdaság versenyképességére
  5. Rendszeres (4 évenkénti) felmérés (survey) kialakítására a foglalkoztatás és a munkaügyi kapcsolatok mikroszintű helyzetéről, alakulásáról
  6. Az első magyar „Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok kérdőíves felvétel első adatfelvételének lebonyolítása”

 

Az elkészült kutatások mindenki számára elérhetőek a MUKUTIR honlapján: http://mukutir.telco-system.hu, továbbá feltöltésre kerülnek a www.munka.hu és www.tudasbazis.org.hu internetes portálokra.

 

A projektciklus második felében (2010. második félév) végrehajtott szerződésmódosítás keretében az Nemzetgazdasági Minisztérium Stratégiai Államtitkárságával együttműködve az egyszerűbb állam megteremtése és a bürokratikus terhek csökkentése érdekében konzultációsorozatot indítottunk. Ennek a célnak megfelelve 2011. júniusában konferenciasorozat került lebonyolításra az ország 30 városában, ahol a szociális partnerek és a kormányzat képviselői szakmai párbeszédet folytathattak.

 

A konzultáció rövid távú célja az volt, hogy a társadalmi partnerek, köztük a kis- és középvállalkozások szakmai szervezetei hatékonyabban képviselhessék érdekeiket a munkaerőpiacon, illetve párbeszéd induljon meg a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése érdekében. A távlati cél egy kiterjedt társadalmi párbeszéden alapuló, az érintettek együttműködésével kidolgozott cselekvési terv alapjának lefektetése, amely a vállalkozások költségeinek 400 milliárd forinttal való csökkentését szolgálja. A konzultáció lényege volt, hogy a kormányzat közvetlenül az érintettektől kapjon információt az aktuális problémákról, a nem tisztázott szabályozási kérdésekről, valamint, hogy az érintettek is megtehessék javaslataikat ezek megoldására.

 

A konzultációk és a fenti célok támogatásának érdekében a Foglalkoztatási Hivatal létrehozta az www.egyszeruallam.hu internetes portált, amelyen a konzultáció sorozat eredményei megtalálhatóak.

 

 

Támogatási szerződés

Szerződésmódosítás