Keresés  
Álláskeresőknek
Munkaadóknak
Sajtónak
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Pályázatok
Közfoglalkoztatás
Közérdekű munka
Statisztika
Programok
GINOP
VEKOP
TÁMOP
TÁMOP 2.2.2-12/1
TÁMOP 2.1.6-12/1
TÁMOP 2.4.8-12/1
TÁMOP 2.2.1-12/1
TÁMOP 1.3.1-12/1
TÁMOP 5.6.3-12/1
TÁMOP 2.4.3.D-3-13/1
TÁMOP 2.2.7.A-13/1
TÁMOP 2.2.7.B-3-13/1
TIOP 3.2.1
KTIA
Külföldi projektek
Lejárt projektek
Tájékoztatás
Kiadványok
Nyomtatványok
Archívum
Munkahelyi alkohol- és drogmegelőzés
GYIK - Tudástár
TÁMOP 2.2.7.B-3-13/1 - Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak pilot jellegű átültetéséreNyomtatás

 

 

 

Operatív Program: Társadalmi Megújulás Operatív Program

A projekt tervezett költségvetése: 1 213 000 000 Ft

Támogató szervezet:

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Kedvezményezett: Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Megvalósítási időszak: 2014. március 01 – 2015. június 30.


 

2014. március 1-jével a Nemzeti Munkaügyi Hivatal és konzorciumi partnere a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elindította a TÁMOP-2.2.7 B-3-13/1-2014-0001 „Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak pilot jellegű átültetésére” c. kiemelt projektjét.

A program a szakképzés magyarországi gyakorlatában kíván változást elérni, s a tapasztalatokat felhasználva az egész szakképzési rendszerre vonatkozó hasznos következtetéseket levonni, megújítva ezzel az oktatási rendszer duális szakképzési szegmensét.

 

A projekt tevékenységei többek között:

  • 18 kiválasztott szakmában a magyar és a duális szakképzést működtető Duna Régió menti EU-tagállamok szakképzési struktúrájának összehasonlítása történik meg,
  • 16 szakma esetében felnőttképzés kerül lebonyolításra az adott szakképzés utolsó évfolyamán hallgatók számára Magyarország ún. konvergencia régióiban 500 diák számára 50 tanár bevonásával.

 

A fejlett, EU-szintű duális képzési rendszer nyújtja a munkaerőpiac szükségleteinek megfelelő, a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodni tudó, legértékesebbnek tekintett szakmai végzettséget. A tanulók számára a vállalatok üzemi képzőhelyei teremtik meg a legjobb feltételeket a modern és piacképes szakmai gyakorlati ismeretek elsajátítására.

 

A pilot program a hazai duális szakképzési rendszer fejlődését, az EU-szintű duális szakképzés terjesztését szolgálja... Cél a hazai és uniós vizsgakövetelmények és a vizsgáztatási eljárások egységesítése, illetve közelítése annak érdekében, hogy a szaktudás és a megszerzett bizonyítványok kölcsönös elismerése több tagállamban is bekövetkezhessen, valamint a gazdaságfejlesztés szempontjából releváns szakmacsoportok tekintetében a Duna Régióhoz tartozó országok (országrészek) szakképzési intézményeivel, kamaráival, gazdasági társaságokkal alakuljanak ki, illetve erősödjenek az együttműködések.

 

A projekt keretében azon szakképzésben részt vevő tanulók kerülnek bevonásra, akik képzésük utolsó évét kezdik meg, olyan területen, amely a német ipar magyar beszállítói tevékenységéhez kötődik. A pilot-képzéseket a német – magyar szakképzés kompetenciáinak különbözetére kialakított többlet-tartalom oktatására felkészített szaktanárok tartják.

A képzéssel érintett kiegészítő szakmai tartalom a sikeresen működő Duna Régióhoz tartozó országok (országrészek) duális szakképzési rendszereiben meglévő képzési tartalmakhoz és tanítási módszereihez igazodik. A szakképzésben részesülő hallgatók tehát - felnőttképzési szerződéses jogviszony keretében - a többlet tananyag, kompetencia-tartalom és módszertan alapján kialakított képzéstartalmakat sajátíthatják el, s tehetnek belőle vizsgát. A felnőttképzés idegen szaknyelvi és adekvát gyakorlati oktatás mellett kerül megszervezésre.