Keresés  
Álláskeresőknek
Munkaadóknak
Sajtónak
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Pályázatok
Közfoglalkoztatás
Közérdekű munka
Statisztika
Programok
Tájékoztatás
Kiadványok
Nyomtatványok
Archívum
Szervezetünk
Akkreditáció
Szociális információk
GYIK
Statisztika
Sajtónak
Programok
Nyomtatványok
Tájékoztatás autósiskoláknak
Munkaügyi Kutatások Portál
Munkahelyi alkohol- és drogmegelőzés
GYIK - Tudástár
I. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjaNyomtatás

  

TÁJÉKOZTATÁS

 

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Kormány 331/2010. (XII.27.) Korm. rendelete alapján 2011. január 1-től a Foglalkoztatási Hivatal Akkreditációs Főosztálya a feladatait Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalban látja el.

 

A főosztály és az ügyfélszolgálat címe:

1071 Budapest, Damjanich u. 48. C. ép. I. em. 101. szoba

 

 

Levelezési címe: 

1071 Budapest, Damjanich u. 48. (1406 Budapest, Pf. 4.)

 

 

Az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje változatlan marad.

 

Hétfőtől - csütörtökig: 08:30 - 15:00 óráig.

 

Telefon: (1) 462 6608

Telefax: (1) 462 6570

 

E-mail cím: szaboagi@nrszh.hu

 

  Figyelem!

Friss információk ide kattintva olvashatók.

 

 

 

Tájékoztató 

 

Az Akkreditációs Főosztályhoz működése óta (2005. november 1 – 2010. december 31-ig) országosan 2754 akkreditációs eljárás lefolytatása iránt nyújtottak be kérelmet azon Munkáltatók, akik foglalkoztatnak, illetve foglalkoztatni kívánnak megváltozott munkaképességű munkavállalókat. A kérelmek elbírálását követően 2065 tanúsítvány került kiadásra, jelenleg közel 1600 az élő foglalkoztatók száma, mely közel 2400 akkreditált székhelyet/telephelyet/fióktelepet érint országosan a 7 régióban.

 

A lefedettség jól tükrözi a munkaerő-piaci helyzetet, a foglalkoztatást és a gazdasági környeztet.

  

 

 

Szervezeti felépítés 

 

 

A Foglalkoztatási Hivatal 2005. november 1-től 2010. december 31-ig végezte a 176/2005. (IX. 2.) számú Korm. rendelet alapján a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációját. Ezt a feladatot 2011. január 1-től a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) látja el.

 

A rehabilitációs akkreditációs eljárást és követelményrendszert a 14/2005. (IX.2.) FMM rendelet szabályozza.

 

A kérelmet és mellékleteit - négy nyomtatott és négy gépi adathordozón – Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Akkreditációs Főosztályához kell postai úton [levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich u. 48. (1406 Budapest, Pf. 4.)], vagy személyesen (1086 Budapest, Szeszgyár u. 4.) az NRSZH első emeleti ügyfélszolgálatán benyújtani.

 

Az akkreditációs díj összegét 2006. január 1-jei hatállyal a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter a 26/2005. (XII. 27.) FMM rendeletében az alábbi melléklet szerint szabályozta.  

 

Akkreditációs tanúsítvány típusa

19 fő alatt*

20-49 fő*   

50-499 fő*  

500-999 fő felett*

1000 fő felett*

Alap

50 E Ft

70 E Ft

80 E Ft

100 E Ft

150 E Ft

Rehabilitációs

150 E Ft

200 E Ft

300 E Ft

400 E Ft

500 E Ft

Kiemelt

-

300 E Ft

400 E Ft

600 E Ft

800 E Ft

* Létszámon a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak az eljárás kezdeményezését megelőző hat havi átlagos statisztikai állományi létszámát kell érteni.

 

Ha a kérelmező a székhelyén kívül telephelyének, illetőleg fióktelepének akkreditálását is kérelmezi, a fentiekben megjelölt akkreditációs díj összege telephelyenként, illetőleg fióktelepenként 50-50 ezer Ft-tal nő.

  

Az akkreditációs díj összegét a kérelem benyújtása előtt kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal MÁK-nál vezetett előirányzat-felhasználási

10032000-01493043-00000000 számú keretszámlájára. 

 

A fellebbezés díja az első fokú eljárásra megállapított díj - ide nem értve a telephelyenként, illetőleg fióktelepenként fizetendő díjat - 50%-a, amelyet a

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Igazgatási 10032000-01425190-00000000 számú számlájára kell befizetni

   

Az akkreditációs eljárás megindításához az alább letölthető kérelem benyújtása szükséges:

 

Az akkreditációs eljárás megindításához letölthető kérelem  [WORD, 85,5KB]

 

Az igényelt tanúsítványhoz benyújtandó igazolásokról, dokumentumokról az alábbi segédletek adnak tájékoztatást:

 

Benyújtandó dokumentumok listája – alap tanúsítványhoz [WORD, 40KB]

Benyújtandó dokumentumok listája – rehabilitációs tanúsítványhoz   [WORD, 55KB]

Benyújtandó dokumentumok listája – kiemelt tanúsítványhoz [WORD, 60KB]

 

 

FELHÍVÁS a tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatók részére! 

Kérjük, hogy legyenek figyelemmel a tanúsítvány hatályára. A tanúsítvány időtartamának lejárta után új tanúsítvány kiadására az általános szabályok szerint, új kérelem benyújtása és új eljárás lefolytatása után nyílik lehetőség. Az akkreditált, rehabilitációs, illetve védett foglalkoztatónak minősítés folyamatossága (és így a támogatás igénybevételének folyamatossága) érdekében az új eljárást a meglévő tanúsítvány időtartamának lejárta előtt, az ügyintézési határidő (két hónap) figyelembe vételével javasolt megindítani.

 

A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. és a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján az eddig kiadott akkreditációs tanúsítványok lajstromát az alábbiakban teszem közzé:

 

Akkreditált foglalkoztatók jegyzéke   [EXCEL, 1,07MB]

 

Szempontrendszerek

 

Útmutató az akkreditációs eljárásban résztvevő szakértő részére

 

Tájékoztató

 

 

II. Védett műhelyek nyilvántartásba vétele

 

A Foglalkoztatási Hivatal 2007. január 1 -től 2010. december 31-ig végezte a 302/2006. (XII. 23.) számú Korm. rendelet alapján a védett műhelyek nyilvántartását. Ezt a feladatot 2011. január 1-től a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) látja el.

 

A kérelmet és mellékleteit egy eredeti példányban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Akkreditációs Főosztályához kell postai úton [levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich u. 48. (1406 Budapest, Pf. 4.)], vagy személyesen (1086 Budapest, Szeszgyár u. 4.) az NRSZH első emeleti ügyfélszolgálatán benyújtani. 

 

A 2200 Ft eljárási illetéket a kérelem benyújtásakor a formanyomtatványra kell felragasztani!

 

Államigazgatási eljárási illeték [WORD, 28KB]

 

A nyilvántartásba vételhez az alább letölthető kérelem benyújtása szükséges:

 

A védett műhely nyilvántartásba vételéhez letölthető kérelem  [WORD, 65,5KB]

A védett műhely nyilvántartásba vételéhez letölthető pótlap  [WORD, 36KB]

 

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 

Védett foglalkoztató esetében:

Kiemelt, illetve feltételes tanúsítvány másolata,

eljárási illeték befizetésének igazolása

Szociális foglalkoztató esetében:

szociális foglalkoztatási engedély másolata,

eljárási illeték befizetésének igazolása

Védett szervezet esetében:

védett szervezeti szerződés másolata,

eljárási illeték befizetésének igazolása

 

 

A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló 302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a kiadott védett műhelyek lajstromát az alábbiak szerint teszem közzé:

 

  Védett műhelyek nyilvántartása [EXCEL, 53,5KB]

 

Dr. Pósfai Gábor sk