Keresés  
Álláskeresőknek
Munkaadóknak
Sajtónak
Sajtóanyagok
Média kabinet
Fogalommagyarázat
Hírlevél - 2014.
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Pályázatok
Közfoglalkoztatás
Közérdekű munka
Statisztika
Programok
Tájékoztatás
Kiadványok
Nyomtatványok
Archívum
Munkahelyi alkohol- és drogmegelőzés
GYIK - Tudástár
FogalommagyarázatNyomtatás

Álláskereső: az a személy,

 • a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik,
 • oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem részesül,
 • az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat,
 • elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik,
 • akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.
 •  

  Pályakezdő álláskeresők: az álláskeresők közül azok a 25. életévüket – felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetén 30. életévüket – be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot.


  A nyilvántartott álláskeresők relatív mutatói: a nyilvántartott álláskeresők zárónapi létszáma az előző év január 1-jei gazdaságilag aktív népesség, illetve a munkavállalási korú népesség százalékában.

   

  Jogosultsági idő: az az időtartam, amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző öt év alatt munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött, vagy egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenységet folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett.


  Bejelentett álláshelyek száma: Az NFSZ-hez bejelentett munkalehetőségek száma. 2009. január 1-jétől az álláshelyek nem a bejelentéskor, hanem a bejelentési ügymenet lezárásakor kerülnek számbavételre.

   

  Álláskeresési járadékban részesülők: álláskeresési járadékban az részesülhet, aki

 • álláskeresőnek minősül,
 • az álláskeresővé válását megelőző öt éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik,
 • rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül,
 • munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.
 •  

  Álláskeresési segélyben részesülők: a nyilvántartott álláskeresők közül azok,
  a) akik min. 180 napra megállapított álláskeresési járadék folyósítási idejüket kimerítették,
  b) akik min. 200, max. 364 nap munkaviszonnyal rendelkeznek és
  c) akiknek a kérelem benyújtásakor a rájuk irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb 5 év hiányzik és a legalább 140 napra megállapított álláskeresési járadék folyósítási idejüket kimerítették.


  Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülők: nyugdíj előtti álláskeresési segélyben az részesülhet, aki

 • álláskeresőnek minősül,
 • rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül,
 • munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani,
 • 90 napon át álláskeresési járadékban részesült, és az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette,
 • a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és ezt az életkort az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését követő három éven belül betöltötte,
 • rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel.
 •  

  Rendszeres szociális segélyben részesülők : a nyilvántartott álláskeresők közül azok, akik munkanélküli ellátásra való jogosultsági idejüket kimerítették, és akiknek a települési önkormányzat az 1993. évi III. tv. (A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról) szerint rendszeres szociális segélyt állapított meg.

   

  Rendelkezésre állási támogatásban részesülők: azon aktív korúak ellátására jogosult álláskeresők, akiknek közfoglalkoztatásuk idején kívüli időszakban a települési önkormányzat az 1993. évi III. tv. (A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról) szerint rendelkezésre állási támogatást folyósít.

   

  Csoportos létszám-leépítési bejelentésekben érintett munkavállalói kör: Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves átlagos statisztikai létszáma szerint

  a) Húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz,

  b) Száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók tíz százaléka,

  c) Háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc munkavállaló munkaviszonyát kívánja harminc napos időszakon belül a működésével összefüggő ok miatt megszüntetni.

   

  Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközben résztvevők: mindazok a személyek, akik az Flt. szerinti valamely foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesülnek. Nyilvántartott álláskeresők esetében a résztvevők a támogatás idejére kikerülnek a nyilvántartott álláskereső státuszból.

   

  Megfelelő munkahely: a munkahely akkor megfelelő, ha egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére alkalmas, a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetőleg - amennyiben az álláskeresési járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb - a kötelező legkisebb munkabér összegét eléri, a munkahely és a lakóhely közötti naponta - tömegközlekedési eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg, az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik. A felsorolt feltételeknek megfelelő rövid időtartamú munkalehetőség (ideértve a közfoglalkoztatást is) szintén megfelelő munkahelynek minősül.

   

   

  Frissítve: 2011. szeptember 21.