1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege:

57.000,-Ft

hetibér alkalmazása esetén

13.120,-Ft

napibér alkalmazása esetén

2.624,-Ft

órabér alkalmazása esetén

328,-Ft

 

(a 327/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. alapján)

 

2. A 2004. december 31-ét követően megállapított öregségi nyugdíj legkisebb összege:                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                            24.700,-Ft

 

(a 380/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § alapján)

 

3. A munkanélküli járadék (MNJ)

(az 1991. évi IV. tv. (Flt.) 26. § (5) bek. alapján: átlagkereset 65%-a)

 • minimum: öregségi nyugdíjminimum 90%-a  22.230,-Ft/hó (741,-Ft/nap)
 • maximum: öregségi nyugdíjmin. 90%-a x 2  44.460,-Ft/hó (1.482,-Ft/nap)

2005. november 1-től csak kivételesen (jogszabályban meghatározott feltételek együttes fennállása esetén) állapítható meg. A korábban megállapított MNJ-ot a 2005. október 31-ig hatályos szabályok szerint kell tovább folyósítani.

 

2005. november 1-től:

 • Álláskeresési járadék(ÁJ): (az 1991. évi IV. tv. (Flt.) 26. § (5) – (6) bek. alapján: átlagkereset 60%-a)
 • I. szakasz: a folyósítási fele, de legfeljebb 91 nap
 • minimum:  minimális bér 60%-a    34.200,- Ft/hó (1.140-, Ft/nap)
 • maximum: minimális bér 120%-a  68.400,- Ft/hó  (2.280,- Ft/nap)
 • II. szakasz: folyósítási időből hátra lévő időtartam, legfeljebb 179 nap
 • minimális bér 60%-a 34.200,- Ft/hó (1.140-, Ft/nap) 
 • Álláskeresési segély: (az 1991. évi IV. tv. (Flt.) 30. § (3) bek. alapján)
 • minimális bér 40%-a 22.800,- Ft/hó (760,- Ft/nap) 

4. Álláskeresést ösztönző juttatás (ÁKJ)

(az 1991. évi IV. tv. (Flt.) 33. § (1) bekezdés alapján)

 • mértéke (az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 85%-a): 20.995,-Ft/hó
 • 2005. november 1-től nem állapítható meg. A korábban megállapított ÁKJ-ot a 2005. október 31-ig hatályos szabályok szerint kell tovább folyósítani.

   

  5. Nyugdíj előtti munkanélküli segély (NYES)

  (az 1991. évi IV. tv. (Flt.) 30. § (4) bek. alapján)

 • mértéke (az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-a): 19.760,-Ft/hó
 • 2005. november 1-től nem állapítható meg. A korábban megállapított NYES-t a 2005. október 31-ig hatályos szabályok szerint kell tovább folyósítani.

   

  6. Keresetpótló juttatás

  • sima (az 1991. évi IV. tv. (Flt.) 14. § (6) bek. a. pont alapján)
  • összege (MNJ minimum):  22.230,-Ft/hó
  • emelt összegű (az 1991. évi IV. tv. (Flt.) 14. § (6) bek. b. pont alapján)
  • összege (az MNJ minimum kétszerese): 44.460,-Ft/hó

  2005. november 1-től egységesen a minimális bér 60%-a.

   

  7. A még folyósított munkanélküliek jövedelempótló támogatása

  (a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló módosított 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) már hatálytalan 36. § (1) bek. és 1999. évi CXXII. tv. 56. § (3) bek. alapján)mértéke (az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-a):                                                                                                                                                                              19.760,-Ft/hó   8. Rendszeres szociális segély

  (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. tv (Szoc. tv.) 37/E. § (1) bek. a. pont alapján)

  • egészségkárosodott esetén: Öregségi nyugdíjminimum 80%-a: (19.760,- Ft/hó)
  • nem foglalkoztatott esetén: Öregségi nyugdíjminimum 70%-a: (17.290,-Ft/hó) 

  9. Alkalmi munkavállalói könyvvel történő  munkavégzés esetén

  (az 1997. évi LXXIV. törvény melléklete alapján – nem változott)

   

  a kifizetett munkadíj, a közteherjegy és az ellátási alap a következő:

   

  Ha a kifizetett munkadíj

  (Ft/nap)

  A közteherjegy értéke

  (Ft/nap)

  Az ellátási alap

  (Ft/nap)

  1. 1800-2399

  400

  2400

  2. 2400-2999

  700

  3200

  3. 3000-3599

  900

  4000

  4. 3600-4000

  1100

  4800

   

  A kifizetett munkadíj, a közteherjegy és az ellátási alap, ha a munkáltató – külön jogszabályban foglaltak szerint - munkanélküliként nyilvántartott személyt foglalkoztat:

   

  Ha a kifizetett munkadíj

  (Ft/nap)

  A közteherjegy értéke

  (Ft/nap)

  Az ellátási alap

  (Ft/nap)

  1.

  1200-1599

   200

   1370

  2.

  1600-2099

   400

   1830

  3.

  2100-2599

   500

   2460

  4.

  2600-3099

   600

   3300

  5.

  3100-4000

   800

   4140

   

  A munkanélküliekre irányadó ezen tábla 2006. január 1.-től megszűnik és egységesen a 2005. augusztus 1-től hatályos tábla lesz az irányadó.

   

  10. Adósávok, adókedvezmény:

  (A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CVII. törvény 30. § és 33. § (1) és (3) bek. alapján)

  • Évi 1.500.000,- Ft jövedelemig 18%, az 1.500.000,- Ft feletti jövedelem részre pedig, 38% az adó mértéke;
  • Adójóváírás (kedvezménye), melynek összege az adóévben történt kifizetés 18%-a, jogosultsági hónaponként maximum 9.000,- Ft; - nem változott
  • 720.000,- Ft-ról 1.000.000,- Ft-ra nőtt a kiegészítő jogosultsági határ, illetve 540,- Ft-ról 1260,- Ft-ra nőtt a kiegészítő adójóváírás összege. 

  11. Adómentes juttatások:

  (A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CVII. törvény I. számú melléklet 8.3. és 8.17. valamint 8.30. pontja  alapján)

   

  Üdülési csekk:

  57.000,-Ft/év

  Természetbeni étkezés:

  8.000,-Ft/hó

  Étkezési utalvány :

  4.000,-Ft/hó

  Iskolakezdési támogatás:

  17.000,-Ft/év

   

  12. Mezőgazdasági őstermelőnek az e tevékenységből származó bevétele,

   amelyet a Szja. tv. szerint a jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni:                                                                                                                         600.000,- Ft

  (az 1991. évi IV. tv. (Flt.) 58. § (5) bek. e./2. pontja és a Szja. 23. §-a alapján - nem változott)

   

  13. Kis  összegű követelés értékhatára:  

                                                                                                                                                                                                                                                            100.000,-Ft

  (a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. tv. 7. § (2) bekezdés alapján)

  Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdés alapján az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.

   

  14. Bérgarancia támogatás maximuma:

  (a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 7. § (1) bek. alapján)

  • Jogosultanként nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év – Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének négyszeresét, tehát
  • 2005. évben a bérgarancia támogatás maximum 548.800,- Ft Munkaügyi Közlöny 2004/12. szám – FMM Közlemény). 

  15. TB járulékok

  (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló módosított 1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 19.§(1)-(2) bek. alapján - nem változott)

   

  Munkáltató fizetési kötelezettsége Biztosított fizetési kötelezettsége
  Társadalombiztosítási jár.: 29%Egyéni jár.: 12,5%
  Ebből:Ebből:
  Nyugdíjbiztosítási járulék: 18%Nyugdíjjárulék: 8,5%

  Nyugd. pénzt. befiz.: 8,0%

  TB nyugdíj befiz.: 0,5%
  Egészségbiztosítási járulék: 11% Egészségbiztosítási járulék: 4,0%

   

  A járulékfizetési felső határ egy naptári napra jutó összeg: 16.440,- Ft

   

  (a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. tv. 55. § (1) bek., valamint a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló módosított 1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 24. §-a alapján)

   

  16. Tételes egészségügyi hozzájárulás összege:

  (1998. évi LXVI. tv. 9. § (1) bek. alapján)

  • 2005. január 1.-től - nem változott - (naptári naponként 115,-Ft) - havi 3.450,-Ft
  • 2005. november 1-től – változik – (naptári naponként 65,-Ft) – havi 1.950,- Ft 

  Nem kell megfizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást az ötven év feletti tartósan munkanélküli személy foglalkoztatása esetén (7. § (1) bekezdés h.) pont és 10. § (4) bek. alapján)

  2005. január 1-től részmunkaidős foglalkoztatás esetén a tételes egészségügyi hozzájárulást a teljes és részmunkaidő arányának megfelelően, de legalább 50%-ban kell megfizetni (9. § (3) bek. alapján).

   

  17. Munkaadói járulék:

  az elszámolt bruttó bér 3%-a

  (az 1991. évi IV. tv. (Flt.) 40. § (1) bek. alapján - nem változott)

  Fizetendő a bruttó munkabér, illetmény, végkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejére járó díjazás, az Szja. köteles természetbeni juttatás, az étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás és a cégautó adójának 25%-a után is.

   

  18. Munkavállalói járulék: 

  bruttó bér 1%-a

  (az 1991. évi IV. tv. (Flt.) 41. § alapján - nemváltozott)

   

  19. Szakképzési hozzájárulás:

   a bérköltség 1,5%-a

  (a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló módosított 2003. évi LXXXVI. tv. 3. § (3) bek. alapján - nem változott)

   

  20. Rehabilitációs hozzájárulás mértéke:

  (az 1991. évi IV. tv. (Flt.) 41/A. § (5) bek. alapján)

  • A tárgyévet megelőző második év, KSH által közzétett, nemzetgazdasági éves bruttó átlagkeresetének 8%-a, tehát
  • 2005. évben a rehabilitációs hozzájárulás: 131.700,-Ft/év/fő

  (A Magyar Közlöny 2004. évi 41. számában közzétett KSH tájékoztató alapján a 2003. évi nemzetgazdasági éves bruttó átlagkereset: 137.200,-Ft)

   

  21. Vállalkozói járulék mértéke:

  (az 1991. évi IV. tv. (Flt.) 46/B. § (1) bek. alapján)

  Az egyéni és a társas vállalkozó egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelmének 4%-a.

  Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra a személyre, aki öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, vagy arra jogosulttá vált. Nem kell vállalkozói járulékot fizetnie annak az egyéni és társas vállalkozónak, aki a vállalkozói tevékenysége folytatásával egyidejűleg munkaviszonyban is áll, és munkaideje eléri a heti 36 órát.

   

  22. A 2004. december 31-ét követően megállapított rokkantsági nyugdíj legkisebb összege:

  (a 380/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § alapján)

   

  a III. rokkantsági csoportban havi :

  24.700,-

  Ft

  avi:

  25.850,-

  Ft

  avi:

  26.850,-

  Ft

   

  23. A 2004. december 31-ét követően megállapított baleseti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege:

  (a 380/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § alapján)

   

  a III. rokkantsági csoportban havi: 

  24.800,-Ft

  a  II. rokkantsági csoportban havi:

  26.050,-F

  t

  vi:

  26.950,-F

  t

   

  24. A 2004. december 31-ét követően megállapított árvaellátás legkisebb összege:

  (a 380/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 11.§ alapján)  21.000,-Ft

   

  25. A 2004. december 31-ét követően megállapított nyugdíjszerű rendszeres

  Szociális ellátások közül:

  (a 379/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 1 § (2) bek. b. pont és (3) bek. valamint

  2. § alapján)

   

  egészségkárosodási járadék havi összege maximum:

  74.100,-Ft

  a vakok személyi járadéka egységesen havi

  12.320,-Ft

  házastársi pótlék:

  (a 379/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 4 § alapján)

  16.480,-Ft

  a rokkantsági járadék havi összege:

  27.180,-Ft

  a rendszeres szociális járadék havi összege:

  21.890,-Ft

   

  26. Gyermekgondozási díj

  (a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló módosított 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb.tv.) 42/D. § (1) bek. és a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. 59. § (4) bek. alapján - nem változott)

 • a naptári napi átlagkereset 70%-a, legfeljebb 83.000,- Ft 

 • 27. Anyasági támogatás

  (a családok támogatásáról szóló módosított 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 31. § alapján - változott)

   

  általában:

  az öregségi nyugdíjminimum 225%-a (55.575,- Ft)

  ikergyermekek esetén:

  az öregségi nyugdíjminimum 300%-a (74.100,- Ft)

   

  Az ellátás a szülést követő 180 napon belül igényelhető, ha az anya legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett terhes-gondozáson.

   

  28. Gyermekgondozási segély (gyes)

  (a családok támogatásáról szóló módosított 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § (1)-(2) bek. alapján)

   

  általában:

  az öregségi nyugdíjminimum 100%-a  (24.700,- Ft/hó)

  ikergyermekek esetén:

  az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (49.400,- Ft/hó)

   

  A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe.

   

  29. Gyermeknevelési támogatás (gyet)

  (a családok támogatásáról szóló módosított LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § (1) bek. alapján)

 • az öregségi nyugdíjminimum 100%-a (24.700,- Ft/hó)
 • A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, és akik közül a legkisebb 3 és 8 év közötti.

   

  30. Időskorúak járadéka

  (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. tv (Szoc. tv.) 32/B. § (1) bek. valamint 32/C. § (1) bek. a. pont alapján) jövedelemmel nem rendelkezők esetén 

   

  általában:

  az öregségi nyugdíjminimum 80%-a (19.760,-Ft/h

  ó)

  én:

  az öregségi nyugdíjminimum 95%-a (23.465,-Ft/hó)

  75 év feletti egyedülálló esetén:

  az öregségi nyugdíjminimum 130%-a (32.110,-Ft/hó)

   

  Jövedelemmel rendelkezők esetén a fenti összegnek és a jogosult havi jövedelmének különbözete.

   

  Az ellátásban az részesülhet, aki betöltötte a nyugdíjkorhatárt. A folyósítás feltétele, hogy házastársak esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem lehet több a legkisebb nyugdíj 80%-ánál, illetve egyedülállók esetében a nyugdíjminimum 95%-ánál, 75 évesnél idősebb egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 130%-ánál.

   

  31. Ápolási díj

  (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. tv (Szoc. tv.) 41. § alapján)

 • általában: (24.700,- Ft/hó)
 • Ápolási díj az önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása esetén állapítható meg. Kivételesen megállapítható 18 életévét betöltött tartósan beteg gondozása esetén is, ilyenkor az öregségi nyugdíjminimum 80%-a, azaz 19.760,-Ft/hó az összege.

   

  32. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

  (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. tv. 20. § (2) bek. alapján)

 • mértéke: az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 22%-a 5.434,-Ft/hó 

 • 33. Köztisztviselők illetményalapja: 

  35.000,-Ft

  (a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXXV. tv. 56. §-a alapján)

   

  Az I. besorolási osztály 1 fiz. fok (ffokú isk. végz.) köztisztviselő. alapilletménye:

  108.500,-Ft

  nye:

  57.000,-Ft

   

  34. A közalkalmazotti illetménypótlék:

  18.900,-Ft

  (a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. 57. § (1) bek. alapján)

   

  Az „A” fizetési osztály I. fiz. fok.

  57.000,-Ft

  ok.:

  107.200,-Ft

   

  2005. szeptember 1-től:

   

  Az „A” fizetési osztály I. fiz. fok

  59.600,-Ft

  Az „F” fizetési osztály (felsőfokú végzettségűek) I. fiz. fok.:

  112.000,-Ft

   

   

  Lezárva: 2005. október 27.

   

   

  Kiadja a Foglalkoztatási Hivatal

  A kiadásért felelős: a Foglalkoztatási Hivatal Főigazgatója