Pályázati Felhívás

a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat Közép-Magyarország régiójának névjegyzékébe történő jelentkezésről

 

A jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása elnevezésű GINOP-5.3.3.-18 kódszámú projekt keretében 2019. július 1. napi kezdettel, 2021. december 31. napjáig tartó időszakban folytatólagosan felállításra kerül a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (továbbiakban: MTVSZ). Az MTVSZ működése az ország 6 kevésbé fejlett régiójában a fenti GINOP Projekt keretében valósul meg, míg a Közép-Magyarország régióban az MTVSZ szolgáltatását a Pénzügyminisztérium biztosítja költségvetési forrásból. Az MTVSZ-nek régiónként legalább 5 fő névjegyzékben szereplő taggal kell rendelkeznie.

Az MTVSZ jelen pályázat útján kiválasztásra kerülő tagjainak feladata, hogy személyes közreműködésükkel hozzájáruljanak a Közép-Magyarország régióban felmerülő kollektív munkajogi érdekviták hatékony és gyors rendezéséhez, elősegítve ezzel a felek közötti bizalom helyreállását, a munkabéke megőrzését, továbbá a munkaügyi kapcsolatok kultúrájának fejlesztését. 

A Közép-Magyarország régióban az MTVSZ működése jelenleg biztosított, azonban a fent jelzett GINOP-5.3.3-18 Projektre tekintettel ismételten szükséges az MTVSZ Közép-Magyarország régió természetes személy (névjegyzékben szereplő) tagjainak pályázati eljárás keretében történő kiválasztása.

A kiválasztás szakmai szempontjai:

 • magyar nyelvtudás
 • büntetlen előélet
 • jogi egyetemi végzettség
 • munkaügyi kapcsolatok területén szerzett (igazolható) tapasztalat
 • jó kapcsolatteremtő, kommunikációs és együttműködési készség, képesség
 • szociális partnerek általi ismertség és elfogadottság a Közép-Magyarország régió területén.

További bírálati szempont:

Előnyt jelent az MTVSZ névjegyzékében betöltött korábbi tagság.

A pályázónak csatolnia kell:

 • szakmai önéletrajzát,
 • végzettségét, képzettségét, szakmai tapasztalatát igazoló dokumentumok egyszerű okirati másolatát,
 • a büntetlen előélet igazolásához harminc napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy igazoló szelvényt annak igényléséről,
 • nyilatkozatot arról, hogy az MTVSZ Kódexben foglaltak betartását vállalja,
 • a jelentkezéshez ajánlások, referenciák csatolhatók,
 • hozzájáruló nyilatkozatot az adatkezeléshez (melléklet).

A pályázó természetes személy által elvégzendő szakmai feladatok:

A pályázók alternatív vitarendezési eljárások biztosításával kapcsolatos részletes szakmai feladatait a GINOP-5.3.3-18 Projekt pályázati felhívása, valamint az MTVSZ Kódex rendelkezései tartalmazzák részletesen. Mindkét dokumentum a felhívás mellékleteként letölthető.

Az MTVSZ tagja megbízási keretszerződés alapján a vonatkozó jogszabályban és az MTVSZ Kódexében foglaltak szerint meghatározott békéltetői és/vagy egyeztetői és/vagy közvetítői és/vagy tanácsadási és/vagy döntőbírói feladatokat lát el, amennyiben erre irányuló egyedi megbízást kap.

 

Egyéb feladatai körében:

 1. részt vesz a szolgáltatás nyújtására vonatkozó, központilag koordinált működési szabályzat megújításában, felülvizsgálatában;
 2. teljesíti a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget;
 3. biztosítja a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat a Pénzügyminisztérium Munkaerőpiaci Szabályozási Főosztály részére a személyiségi jogok védelmére vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével;
 4. egyéni szintű, anonimizált nyilvántartást vezet;
 5. együttműködik a többi régiós kedvezményezettel és a Pénzügyminisztérium Munkaerőpiaci Szabályozási Főosztályával az egységes és koordinált működés, a költséghatékonyság és az információáramlás elősegítése érdekében.

A pályázatok benyújtásának határideje

2019. június 17. (hétfő) 17:00

A pályázatot és mellékleteit a Pénzügyminisztérium Foglalkoztatáspolitikáért és Vállalati Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságnak címezve kérjük elektronikus úton benyújtani az alábbi e-mail címre:

tpo@pm.gov.hu


A levél tárgymezőjébe kérjük feltüntetni: PÁLYÁZAT MTVSZ KMR névjegyzék

A hiányosan beérkezett pályázati anyag feladóját a minisztérium hiánypótlásra hívja fel. A jelentkezőnek a hiánypótlásra 5 munkanap áll rendelkezésére. Amennyiben a jelentkező a megadott határidőben a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, a minisztérium a pályázatot elutasíthatja.

A pályázatokat erre a célra létrehozott bizottság értékeli. A bizottság döntéséről a pályázók elektronikus levélben kapnak értesítést. Az értékelő bizottság döntésével szemben fellebbezésnek, illetve egyéb eljárásnak helye nincs. Az értékelő bizottság a pályázatokat összesíti, majd az étékelés alapján rangsorolt pályázókat a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának Monitoring Bizottsága is véleményezi. Ezt követően a Foglalkoztatáspolitikáért és Vállalati Kapcsolatokért Felelős Államtitkár egyetértése esetén, a pályázó az MTVSZ névjegyzékbe kerül. A névjegyzékbe kerülésről, illetve annak esetleges elmaradásáról a pályázók értesítést kapnak.

 

Mellékletek:

MTVSZ kódex

GINOP-5.3.3-18 Projekt Felhívás

Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez

 

Pénzügyminisztérium

Foglalkoztatáspolitikáért és Vállalati Kapcsolatokért

Felelős Államtitkárság