A Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat (MKDSZ) tagjainak mandátuma 2010. május 29-én lejár. Az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) arról határozott, hogy 2010. június 1-jei hatállyal új listát fogad el. Az erre felkerülő közvetítők, illetve döntőbírók mandátuma öt évre szól.

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal főosztályaként működő Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat tevékenységének fő célja a munkaügyi kapcsolatok kultúrájának fejlesztése, a munkaügyi konfliktusok hatékony rendezése. Ennek érdekében az MKDSZ tevékenysége a kollektív munkaügyi viták (érdekviták) gyors és eredményes megoldásában való közreműködés, amely lehet a Munka Törvénykönyve 195. §-ában, valamint a Közvetítői törvény 2. §-ában nevesített közvetítés (békéltetés), illetőleg a Munka Törvénykönyve 196. § és 197. §-ában szabályozott döntőbíráskodás. Kollektív munkaügyi vitákban a szolgálat hatásköre minden foglalkoztatási jogviszonyra kiterjed.

 

Az MKDSZ ugyanakkor a munkaügyi kapcsolatok témakörébe vágó szakmai tanácsadásban, tényfeltárásban, konzultációk lefolytatásában is segítséget nyújt, amennyiben ezt valamely szociális partner igényli.

 

A szolgálat tevékenységének további zavartalan működése érdekében az Országos Érdekegyeztető Tanács pályázatot hirdet a munkaügyi kapcsolatok eszmeiségét elfogadó, valamint a kollektív munkaügyi viták megelőzésére, kezelésére, rendezésére elhivatottságot érző – a munkaügyi kapcsolatok és/vagy a munkajog területén ismeretekkel és jártassággal rendelkező – személyek számára. A pályázatra jelentkezők – amennyiben megfelelnek bizonyos feltételeknek – a bíráló bizottság javaslatára az OÉT döntése alapján felkerülnek a közvetítők, illetve döntőbírók listájára, melyet az Országos Érdekegyeztető Tanács megjelentet a Magyar Közlöny 2010. február 12-i számában.

 

A pályázatot Foglalkoztatási és Szociális Hivatal címére kell benyújtani (1089 Budapest, Kálvária tér 7.) négy példányban, legkésőbb a pályázati kiírás a Magyar Közlöny mellékletében, a Hivatalos Értesítőben történő megjelenését követő 30. napon, zárt borítékban. A pályázati feltételeknek eleget tevő minden pályázót a kiíró által létrehozott bizottság beszélgetésre hívja meg, amelyen pszichológus is részt vesz.

 

A pályázati feltételek olvashatók az szmm.gov.hu, az munka.hu és a tpk.org.hu honlapokon is.

 

 

 

 

 

Budapest, 2010. február 11.