Kiút a bizonytalanságból az „Út a munkához” program

 

A tervek szerint jövőre 110 milliárd forint hazai és 7,5 milliárd forint uniósforrást biztosít a kormány az „Út a munkához“ programra. Ennek köszönhetően várhatóan50–60 ezer főlesz afoglalkoztatottakátlagos havi létszáma: a télihónapokban30–35 ezren, nyáron pedig 80–90 ezren juthatnak munkalehetőséghez. A program folytatását a magánszféra felé történő nyitás jellemzi majd annak érdekében, hogy minél többen, minél hasznosabb munkát végezhessenek.

 

 

Ebben az évben 97 milliárd forint szerepelt a költségvetésben az „Út a munkához“ program végrehajtására. A program fő célja az volt, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő, tartós munkanélküliek fokozottabban vegyenek részt a foglalkoztathatóságukat javító programokban, és az eddiginél jóval nagyobb arányban álljanak munkába, vagyis, hogy akik munkára készek és képesek, azok a szociális ellátás ideje alatt is lehetőleg munkát végezzenek és segély helyett munkabért kapjanak. A közfoglalkoztatást az önkormányzatok szervezték meg, 2009. március 31-ig elkészítették erre vonatkozó terveiket. A költségek 95%-át központi állami, a fennmaradó 5%-ot helyi, önkormányzati forrásból finanszírozzák. A munkaeszközök beszerzésére külön pályázatok állnak a helyhatóságok rendelkezésére, a foglalkoztatás szervezési, irányítási feladatait pedig országszerte kétezer közfoglalkoztatás-szervező látja el, akiknek bérköltsége MPA forrásból biztosított. A programban részt vevő közfoglalkoztatottak a munkavégzés idejére munkabért, munka hiányában pedig úgynevezett rendelkezésre állási támogatást kapnak, amelynek összege megegyezik az öregségi nyugdíjminimum összegével. Aki munkára nem képes, az továbbra is rendszeres szociális segélyre jogosult. Azoknak a 35 év alattiaknak, akik az általános iskolát sem végezték el, a szociális ellátás folyósítása érdekében képzésben kell részt venniük. A 8 általánossal igen, de szakképesítéssel nem rendelkezők esetében a kormány a kersett szakmák oktatását helyezi előtérbe.

 

program eddigi eredményei

Augusztusban több mint 96 ezren vettek részt közcélú foglalkoztatásban. Ugyanebben a hónapban rendelkezésre állási támogatásban több mint  166 ezren részesültek 3,7 milliárd forintot meghaladó összegben, ebben az évben összesen pedig 25,3 milliárd forintot folyósított az állam erre a célra. Az év nyolcadik hónapjában 33 165 ezren kaptak rendszeres szociális segélyt, összesen 546 millió forintnyi összegben. Egész évben segélyre eddig 25,1 milliárd forintot juttatott az állam a rászorulóknak, amelyből 10 milliárd az elmúlt év decemberét finanszírozta. Az augusztusi foglalkoztatás finanszírozására az államkincstár több mint 6,7 milliárd forint támogatást utalt az önkormányzatoknak, ez évben októberig összesen 43,4 milliárd forintot. A közfoglalkoztatási tervek erre az évre 152 ezer fő foglalkoztatásba vonását prognosztizálják, ez 73 milliárd forintos állami támogatási igénnyel jár.

Májusban több régióban is elindult a 35 év alatti, általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők képzése. Július végéig mintegy kétezren kezdték meg az általános iskolai végzettség megszerzésére irányuló, illetve a bizonyos szakmák megszerzéséhez szükséges kompetencia képzéseket. Közülük 432-en már sikeresen be is fejezték tanulmányaikat.

 

 

 

 

 

Budapest, 2009. november 11.