67,4 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek szeptemberben

 

A szeptember hónapban bejelentett új álláshelyek száma 40,3 ezer darab volt, számuk augusztushoz képest nagy mértékben, több mint 10 ezerrel (33,4%-kal) emelkedett. Ez a növekedés azonban főként szezonális hatás eredménye, tavaly szeptemberhez képest ugyanis kisebb csökkenést (–2,9 ezer) figyelhetünk meg a bejelentett állások számában, ami 6,8%-os mérséklődésnek felel meg.

A munkaadók a tárgyhónap folyamán a bejelentett álláshelyek közül összesen 25 641-hez nem igényeltek támogatást, ez az összes bejelentés 63,6%-a. A nem támogatott, új álláshelyek száma a megelőző hónaphoz képest 20,2%-os növekedést mutat. A támogatott állásokra vonatkozó munkaerő-igények száma még ennél is dinamikusabban emelkedett, ezek száma ugyanis augusztushoz képest 65%-kal nőtt. Ez a köz-jellegű munkák szeptemberi felfutásával hozható összefüggésbe.

Az előző hónap végéig be nem töltött és a tárgyhónapban bejelentett új álláshelyek (a támogatott álláshelyekkel együtt) összesen 67,4 ezret tettek ki, ez csaknem 10 ezerrel több közvetíthető állást jelentett szeptemberben, mint a megelőző hónapban. Ebből a tárgyhó végéig 30,3 ezer állás maradt betöltetlen.

 

További részletes információk

 

 

Folyamatosan emelkedik a lakosság képzettségi szintje –

15 éves a Pécsi és a Székesfehérvári Regionális Képző Központ

  

Az elmúlt évtizedben jelentősen csökkent a legfeljebb általános iskolát végzettek aránya a 25–59 éves népesség körében, miközben számottevően emelkedett a közép- és felsőfokú végzettségűeké. Az aktív korúak átlagos képzettségi szintje közeledik az uniós átlaghoz. A javuló tendencia egyebek között a munkaerő-piaci képzéseknek is köszönhető, amelyek egy részét a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal szakmai irányítása alá tartozó regionális képző központok bonyolítják le. A kilenc regionális képző központban az elmúlt 15 évben közel fél millió felnőtt kapott rövidebb-hosszabb szakmai, nyelvi vagy általános jellegű képzést, vagy vett részt elhelyezkedését elősegítő tréningen.

 

További részletes információk