TAMOP-2.5.2-08/1-2008-0001

A partnerség és a párbeszéd szakmai

hátterének megerősítése, közös

kezdeményezések támogatása

 

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Szociális Alap

társfinanszírozásával valósul meg.

 

 

Budapest, 2009. augusztus 13.

  

 

Hatékonyabb érdekérvényesítésre számíthatnak a munkavállalók

 

Ingyenes munkajogi, társadalombiztosítási-jogi, valamint cégjogi tanácsadás az egyik fő feladata azoknak a Jogpontoknak, amelyek az ország hét régiójában 2009 februárjától elérhetőek. A díjmentes tanácsadópontok munkájának koordinálása és segítése a TÁMOP 2.5.2 „A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerősítése, közös kezdeményezések támogatása” című kiemelt program keretében, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Társadalmi Párbeszéd Központja (TPK) koordinálásával valósul meg. A 2010. december 31-ig tartó projektre több mint kilencszáz millió forint uniós forrás áll rendelkezésre.

 

 

A TÁMOP 2.5.2 projekt fő céljai

 

Az európai ágazati szociális párbeszéd intézményét két meghatározó közösségi dokumentum, a Szociálpolitikai Menetrend, valamint az Európai Bizottság 2002. évi Közleménye erősítette meg. Az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy az unió céljainak megvalósítása során nélkülözhetetlennek tartja a szociális partnerek munkáját. Így a 2007–2013-as költségvetésében forrásokat biztosított a szociális partnerek és civil szervezetek kapacitásának fejlesztésére, illetve országos jogsegélyszolgálat kiépítésére és működtetésére. Az uniós forrás lehetőséget biztosít a szociális partnerek közös kezdeményezéseinek támogatására, amelyek célja a partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének erősítése (TÁMOP 2.5.2 kiemelt projekt).

A TÁMOP 2.5.2 kiemelt projekt átfogó célja az, hogy segítse a szociális párbeszédben és a Gazdasági és Szociális Tanácsban (GSZT) résztvevő szervezeteket hatékony és eredményes tárgyalások folytatásában, megállapodások kötésében. Ezek ugyanis elősegítik a társadalmi biztonság erősödését, a korrekt, jogkövető magatartás terjedését és a társadalmi kohézió erősödését a munka világában.

A program intézkedései révén megerősödik a társadalmi párbeszéd országos, helyi és ágazati intézményeinek szakmai háttere, valamint új lendületet kapnak a munkavállalói, munkáltatói és kormányzati szervezetek közös kezdeményezései.

 

 

Néhány szóban a tartalmi elemekről

 

Közös tudásbázis az együttműködő partnereknek

 

A projekt fontos célja, hogy megszüntesse az együttműködés jelenlegi legnagyobb akadályát, az információkhoz való eltérő mértékű hozzáférést. Ennek keretében a kormányzat és a társadalmi párbeszéd autonóm szereplői (munkavállalói és munkaadói, valamint a civil érdekképviseletek) által közösen meghatározott témákban kutatások, elemzések, információs- és adatbázisok készülnek, amelyek bárki számára hozzáférhetőek lesznek.

A TUDÁSBÁZIS portálon ( www.tudasbazis.org.hu ) elérhető információk biztosítják a szociális partnerek számára mindazokat az adatösszefüggéseket, amelyek a leggyakrabban felvetődő kérdések megtárgyalásához, a problémák megoldásához szükségesek. A makrogazdasági és ágazati statisztikai adattár napról-napra bővül, a már feltöltött adatokat pedig negyedévente frissítik, ezzel is segítve a munkavállalók hatékonyabb érdekérvényesítését. 

A portál létrejötte segítheti az Ágazati Párbeszéd Bizottságok még hatékonyabb beépülését a munkaügyi kapcsolatok rendszerébe, tovább erősítve a szociális partnerek hazai szerepét, a munkaerő-piaci folyamatok jogszerűségét, valamint az európai ágazati párbeszéd bizottságok munkájában való részvételét. Az ágazati statisztikai adattár feltöltése ez év második félében megkezdődött, várhatóan októberre teljesedik ki a foglalkoztatási és kereseti adatokkal TEÁOR szerinti és területi bontásban.

 

 A jogsegélyszolgálatok munkájának segítése és koordinálása

 

Az összehangolás célja, hogy az ország minden régiójában megfelelő színvonalú szolgáltatást biztosítsanak a JOGPONTOK, valamint, hogy széles körben ismertté váljanak a jogsegélyszolgálatoknál megjelenő esetek elemzései és tapasztalatai. A program módszertani útmutatásokkal és közös képzéssel segíti az ország 141 pontján működő szolgálatok eredményes szolgáltató tevékenységét. Támogatást nyújt az elektronikus iratminták eléréséhez, kitöltéséhez, illetve a működési tapasztalatok időszaki elemzésével, feldolgozásával információkat szolgáltat a jogalkalmazóknak és jogalkotóknak egyaránt.

Az egységes működés megalapozását követően a Társadalmi Párbeszéd Központ 2009. áprilisában akkreditált képzés és tréning keretében készítette fel a jogsegély szolgálatot ellátókat. Az ország hét régiójára kiterjesztett továbbképzésen munkajogi, társasági és cégjogi, valamint társadalombiztosítási kérdéseket vették át a résztvevők, de szó esett a jogviták megelőzésének lehetőségeiről, a jogi tanácsadás kereteiről egyéni és csoportos munkajogi problémák esetén, valamint a jogi iratok szerkesztésének tartalmi és formai elemeiről is. (A JOGPONT-okról, valamint az általuk végzett szolgáltatásokról bővebben a www.jogpontok.hu honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők.) A képzés eredményeként csaknem száz résztvevő tett vizsgát és kapott oklevelet.

 

A társadalmi partnerek intenzívebb bevonása a társadalmi, gazdasági, szociális döntéshozatalba

 

A projekt megvalósítása során a partnerek fő műsoridőben lehetőséget kapnak arra, hogy egy-egy közösen meghatározott kutatás következtetéseiről, javaslatairól kifejtsék az általuk képviseltek álláspontját. A nyilvánosság biztosítja a munkavállalók, a vállalkozók és a társadalom számára, hogy megismerjék a szociális partnerek (benne saját képviselőik) álláspontját, megértsék a fejlődés szempontjából elengedhetetlen intézkedéseket. A műsorok anyagai megtalálhatóak majd a TPK honlapján. (www.tpk.org.hu) Ezen kívül a szociális partnereknek lehetőségük nyílik az érdekegyeztetéssel kapcsolatos közös kiadványaik előállítására is. Ezek tematikáját a TPK a szociális partnerekkel egyetértésben alakítja ki.

A programban lehetővé teszi a Gazdasági Szociális Tanács (GSZT) szakmai hátterének megerősítését is. A tanács tevékenységének támogatása részben a szakmai munka segítésében, részben technikai háttértámogatásban jelenik meg. A program biztosítja, hogy a GSZT tagjai hozzájussanak mindazokhoz az információkhoz, amelyek a Tudásbázisban megtalálhatóak, illetve hogy a Tudásbázisba betölthetőek legyenek azok a szakmai anyagok, elemzések, kutatások, amelyeket a GSZT vagy tagszervezetei készítenek. A program biztosítja, hogy a GSZT igényei alapján a kiválasztott témákban háttérelemzések és döntési javaslatok készüljenek a különböző alternatívák megjelenítésével. Az elkészült háttérelemzéseket szakmai rendezvényeken ismertetik majd.

 

A szociális partnerek és a civil szervezetek felkészítése Magyarország 2011. évi soros uniós elnökségéből adódó feladataik ellátására

 

A TPK konferenciák szervezésével, kiadványok elkészítésével segíti a szociális partnerek felkészülését Magyarország 2011. évi soros uniós elnökségéből adódó feladataik ellátására. A tanácskozás révén a szociális partnerek és civil szervezetek megismerik a volt soros uniós elnökséget adó országok szociális partnereinek programjait, és részt vesznek a magyar elnökség prioritásainak kidolgozásában is. A Társadalmi Párbeszéd Központ kiadványt készíttet majd az európai partnerszervezetek számára német, angol és francia nyelven a hazai érdekegyeztetés, szociális párbeszéd alakulásáról, fejlődéséről.