Párbeszéd a párbeszédért

 

Könyvbemutatóval egybekötött szakmai konferencián mutatkoznak be

az ágazati párbeszéd bizottságok és a Társadalmi Párbeszéd Központ

 

 

Öt ágazatban módosították a kollektív szerződéseket, egy ágazatban pedig új kollektív szerződést kötöttek a partnerek az elmúlt évben a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalban működő Társadalmi Párbeszéd Központ munkájának köszönhetően. A magyar ágazati párbeszéd bizottságok* több alkalommal vettek részt az Európai Ágazati Szociális Párbeszéd Bizottságok munkájában is és számos kérdésben értek el eredményeket. Egyebek között ezekről is szó esik majd a „Párbeszéd a Párbeszédért” című, könyvbemutatóval egybekötött budapesti konferencián.

 

Az Országos Érdekegyeztető Tanács 2001 februárjában döntött az ágazati érdekegyeztetés fejlesztését célzó „Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése” című Phare-program elindításáról, amelynek célja az ágazati párbeszéd bizottságok megalakítása volt. A program 2004 januárjában zárult: az Európai Bizottság elfogadta, hogy a fő cél, az ágazati párbeszéd bizottságok felállítása, megvalósult. Az Országos Érdekegyeztető Tanács, mint a Phare-program elindítója és támogatója, 2004 augusztusában döntött az ágazati párbeszéd intézményének fejlesztése mellett.

 

A 2008. május 23-án tartandó budapesti szakmai konferencián a szociális partnerek képviselői és a munkaügyi kapcsolatokkal foglalkozó szakemberek ismertetik a hazai érdekegyeztetés rendszerét, az ágazati párbeszéd bizottságok munkáját, a bizottságok működését segítő Társadalmi Párbeszéd Központot tevékenységét, az Európai Szociális Párbeszéd Bizottságokban szerepet vállaló magyar bizottságok tevékenységét, illetve az európai érdekegyeztetésben kialakuló új tendenciákat. A rendezvény keretében bemutatják a „Szociális Párbeszéd Új Keretben” című könyvet is, amely információkat nyújt a munkaügyi kapcsolatok hazai és Európai Uniós folyamatairól és tendenciáról. A kiadvány tematikus rendszerbe foglalja a hazai országos és ágazati érdekegyeztetés rendszerét, a közép- és vállalati szintű munkaügyi kapcsolatok eddigi eredményeit. A könyv a hétköznapi szakmai munkát is segíti azzal, hogy ráirányítja a figyelmet az Ágazati Párbeszéd Bizottságok működésére. Bemutatja a tevékenységeket koordináló Társadalmi Párbeszéd Központ eddigi legfontosabb eredményeit. Utal a kollektív szerződésekkel kapcsolatos eredményekre, valamint a munkaügyi viták rendezésének adataira, jellemző eseteire is.

 

* Az ágazati párbeszéd bizottságok a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek közötti közvetlen párbeszéd fórumai. Biztosítják a szociális partnerek közötti konzultációt, ágazati kollektív szerződések kötését, lehetővé teszik a szakmapolitikai érdekek intenzívebb megjelenését és azok jobb érvényesülését. Az ágazati párbeszéd bizottságok tevékenységének kiemelt területe az Európai Szociális Párbeszéd Bizottságokban (ESZPB) való részvétel. Jelenleg a Bányaipari-, a Cukoripari-, az Építőipari-, a Gázipari-, a Légiszállítási-, a Kereskedelem-, a Kohászati-, a Könnyűipari-, a Magánbiztonsági-, a Mezőgazdasági-, a Postai, a Turizmus-vendéglátás-, a Vegyipari- és a Villamosenergia-ipari ágazati párbeszéd bizottságok oldalai dolgoznak az európai bizottságokban.

 

 

Budapest, 2008. május 21.