Több mint 24 ezer álláshely vált biztossá a „Munkahelyek megőrzéséért” központi munkaerő-piaci program révén

 

Az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttműködésében megvalósuló központi munkaerő-piaci program pályázatára 2009. augusztus 3-ig a regionális foglalkoztatási főosztályok és munkáltatók összesen 1617 munkaerő-piaci programot nyújtottak be. A pályázók zömmel munkahelymegőrző bértámogatáshoz, kisebb mértékben csökkentett idejű foglalkoztatáshoz, illetve az újra-elhelyezkedést segítő bérköltséghez igényeltek támogatást.

 

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal és a Szakértői Bizottság javaslata alapján a szociális és munkaügyi miniszter döntésével 703 munkáltatói igényt támogatott. A nyertes pályázatokra megítélt támogatás összege 7,8 milliárd forint, a munkahely megtartásban érintett létszám 24 766 fő, a munkáltatók átlagos statisztikai állományi létszámának 55,6%-a.

 

2009. július 31-ig a regionális foglalkoztatási főosztályok 383 pályázóval kötöttek szerződést, a miniszteri döntéssel megítélt támogatás összege: 5,149 milliárd forint.

 

A munkáltatók tevékenységi körüket tekintve döntően a feldolgozóipar, kereskedelem, gép-járműjavítás, építőipar, szakmai, tudományos műszaki tevékenység, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, szállítás, raktározás ágazatba tartoznak.

 

 

A nyilvántartott álláskeresők és a bejelentett álláshelyek számának alakulása -2009. július

 

A nyilvántartott álláskeresők száma a júliusi zárónapon 557,9 ezer fő volt. Ez az előző hónaphoz képest enyhe, 1,5%-os (8,5 ezer fős) növekedést mutat.

 

Nem emelkedett júliusban a nem pályakezdők száma az előző hónaphoz képest, a pályakezdő álláskeresők száma azonban 21,1%-kal (9,1 ezer fővel) több az előző hónaphoz képest. Ez a növekedés egyértelműen a szezonális hatás eredménye és az iskolaév végével függ össze. Júliustól jellemző ugyanis, hogy a közép és felsőfokú iskoláikat befejező fiatalok nagy számban jelennek meg a foglalkoztatási főosztályokban, és kérik a szervezet segítségét álláskeresésükhöz.

 

Július hónap folyamán 21,1 ezer új állást jelentettek be a munkáltatók a foglalkoztatási osztályoken. Az új bejelentett állások csekély többsége, 53%-a nem támogatott álláshely.

A legtöbb nem támogatott állást Közép-Magyarországon (3,0 ezer db), a Nyugat-Dunántúlon (2,5 ezer db) és a Dél-Alföldön (2,1 ezer db) kínálták a munkáltatók. Kiemelkedő, hogy a Nyugat-Dunántúlon jelentősebben növekedett a bejelentett nem támogatott álláshelyek száma az előző hónaphoz viszonyítva, különösen Zala megyében emelkedett látványosan a munkaerőigény. Itt nagyobb létszámban feldolgozóipari gépkezelőket, javítókat, szerelőket és elektroműszerészeket kerestek a munkáltatók. Bács-Kiskun megyében is növekedett az állások száma egy hónap alatt: a fegyveres szerveknél, valamint a húsfeldolgozás ágazatban kínáltak elhelyezkedési lehetőséget a társaságok.

 

A támogatott állásigények legnagyobb hányadát az „Út a munkához” program keretében meghirdetett közcélú állások teszik ki, amelyek zömmel segédmunkás, takarító, szemétgyűjtő, utcaseprő, tehát szakképzettséget nem igénylő, egyszerű munkakörök.

A hónap folyamán összesen 39,7 ezer állás állt a rendelkezésre közvetítéshez, ebből a hónap végéig 16,5 ezer maradt betöltetlen.

 

 

Budapest, 2009. augusztus 04.