EKOP-2.A.2-2012-2012-0020 „Portál konszolidáció a Nemzeti Munkaügyi Hivatalban”

Operatív Program: Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
A projekt költségvetése: 295 027 500 Ft
Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő szervezet: MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Kedvezményezett: Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Megvalósítási időszak: 2013. március 1. – 2014. szeptember 30.

 

            

   

  

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal az EKOP 2.A.2 „Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre” című felhívásra nyújtotta be a pályázatát. A támogatásban részesített EKOP-2.A.2-2012-2012-0020 kódszámú, „Portál konszolidáció a Nemzeti Munkaügyi Hivatalban” című projektben történő fejlesztéseivel a Hivatal a megnövekedett feladatait is kiszolgáló egységes portál bevezetését lehetővé tévő fejlesztést kíván megvalósítani.

Hatékonyabb ügyintézés, integrált szolgáltatásnyújtás, egyszerűbb kezelőfelület – mind olyan irányelvek, amelyeket figyelembe vesznek a megújult weboldal kialakításakor. Az új platformon a Hivatal jelenlegi portáljai olcsóbban, egyszerűbben és biztonságosabban működhetnek, továbbá az egységes arculat és működési mechanizmus nagyban segíti a látogatók tájékozódását és információhoz jutását.

 

A projekt főbb céljai

 

Az egységes hivatali portál bevezetésével a Hivatal ügyfelei

  • a meglévő elektronikus hivatali szolgáltatások egyszerűbb, egységes elérhetőségét,
  • az integrált szolgáltatásnyújtás révén új, a portálrendszerek összevonásával elérhető „szinergikus szolgáltatások” igénybevételének lehetőségét,
  • és a web-es önkiszolgálás növelésével kialakuló hatékonyabb ügyintézési arculat miatt növekvő elégedettséget kapnak.

 

A független portálok egységes portálrendszerbe szervezésével a Hivatal

  • egyszerűbb üzemeltethetőséget,
  • nagyobb működési biztonságot,
  • új szolgáltatási modell bevezetésének lehetőségét,
  • és alacsonyabb üzemeltetési költségszintet érhet el.

 

A projekt végrehajtásával megvalósíthatóvá válik a single sign on (SSO) - egyszeri bejelentkezési módszer - kialakítása, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy adott rendszerbe való belépéskor csak egyszer azonosítsa magát és ezután minden szolgáltatást további azonosítás-kérés nélkül használhasson. A SSO segítségével könnyen elérhetővé tehetők a Ket-ben meghatározott funkciók, egyszerűsíthetők és egységesíthetők az egyes – már meglévő, illetve kialakításra váró – alkalmazások, mindezzel követve a Magyary Program egységes közigazgatást célzó törekvéseit. Az SSO kialakításával és az új portálmotor bevezetésével a Hivatal elősegíti az állás- és képzéskereséssel, állásbejelentéssel, pályaorientációval kapcsolatos szolgáltatások minőségének és hatékonyságának növelését, amely részét képezi az Európai Tanács 2011 júliusában, valamint az Európai Bizottság 2012 májusában megfogalmazott ország specifikus ajánlásainak, és a Széll Kálmán Terv 2.0-ban meghatározott feladatoknak.

Az Európai Unió Éves Növekedési Jelentése prioritásként említi közigazgatás hatékonyságának, szolgáltatási színvonalának emelését, az elektronikus ügyintézés lehetővé tételét a közigazgatási szerveknél. A hivatali ügyintézés elektronikus megoldásokkal történő támogatását, az ügyintézés távoli és elektronikus elérését a Széll Kálmán Terv 2.0, a Nemzeti Reform Program és a Magyary Program is kiemelt feladatként jelölte meg.

 

Vonatkozó főbb jogszabályok

  • 2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról
  • 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól

 

A projekt 2014. szeptember 30-án lezárult.