Kell-e a munkagyakorlat szerzés támogatásába bevonandó munkáltatónak munkaerő-igényt bejelenteni? Közvetítjük-e az ügyfelet?

Ha a munkáltató HEF OP 1.1 program résztvevőinek munkagyakorlat szerzését elősegítő foglalkoztatását vállalja, foglalkoztatni szándékozott munkaerő létszámáról, szakmai összetételéről, egyéb vele szemben támasztott követelményekről igénybejelentő lapot nyújthat be a foglalkoztatási főosztály - munkagyakorlat szerzés támogatásban érintett ügyfele lakóhelye szerinti - illetékes kirendeltségén. Amennyiben a munkáltató igényeinek megfelelő ügyfél található a program résztvevői között, a munkáltatóval a kirendeltség / foglalkoztatási főosztály megköti a munkagyakorlat szerzés támogatását biztosító foglalkoztatásra vonatkozó megállapodást.