Módosítható-e az előlegfizetési kérelem? Mi történik az előleg 2004. dec. 31-ig le nem kötött részével? Elvonható maradványnak minősül?

A foglalkoztatási főosztályoknál kötelezettségvállalással nem lekötött előirányzat-maradvány év végén nem maradhat. Az előirányzat-maradvány alatt a célelszámolási számlára leutalt, de év végéig kifizetésre nem került támogatási összeget kell érteni.

A foglalkoztatási főosztályoknak év végéig a célelszámolási számlájára leutalt összeget lehetőség szerint a program keretében kötelezettséget vállalással le kell kötni a III. 4 és 5 pontnak megfelelően.

A célelszámolási számla előirányzat-maradvány elszámolását a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell elvégezni, elkülönítve az intézményi működési maradványoktól.