A Dél-alföldi Regionális Foglalkoztatási Főosztály Kiskőrösi Kirendeltségén 2005 februárjában indult a minőségirányítási rendszer bevezetése. Több mint két év eltelte után a minőségügyi eszköztár és annak alkalmazása terén jelentős tapasztalatokat szerzett kirendeltségünk valamennyi dolgozója.

 

A minőségirányítási rendszer, a kialakításra került két minőségfejlesztő kör pozitívuma a célok és jövőkép konkrét - mindenki által elfogadott - megtervezése, végrehajtása, nyomon követése, a szükséges beavatkozás, amelyek állandóan megújuló folyamattá váltak. Azt gondoljuk, hogy az életben, a munkában az érhet el eredményeket, sikereket, aki konkrét célokat tűz ki. Hiszen ezzel elindít egy folyamatot, amelyben a mindennapi tennivalók során – akár önkéntelenül is – céljai megvalósítása felé halad.

 

 

A fentiek ismeretében legfőbb feladatunknak a partnerközpontúság megteremtését, és a kirendeltségen belüli, továbbá a külső partnerekkel való összehangolt együttműködés maximalizálását határoztuk meg.

 

A partnerek igényeinek ismerete elengedhetetlen része a minőségi és produktív munkának.

Az ügyfelek esetében az álláskeresők igényeinek, tapasztalatainak felmérése révén szervezzük át - jelen pillanatban is - a munkát, esetlegesen a munkafolyamatokat vagy azok egyes elemeit.

A munkáltatói oldallal történő folyamatos kapcsolatépítés, kapcsolattartás rendkívül fontos, a hatékony munkavégzés nélkülözhetetlen része.Szükséges a munkáltató partnerek jövőbeni terveinek megismerése - a munkaerő-piaci tendenciák ismerete -, a várható munkaerőigények, avagy a létszámleépítés, létszámcsökkentés tekintetében. Meghatározó a munkaadói fórumok megrendezése, a munkaadók tájékoztatása, ha aktuális pályázat kerül kiírásra, illetve, ha valamilyen változások következnek be a munkaerő-piaci folyamatokban, törvényi háttérben.

A minőségirányítás keretében az elmúlt évben a munkáltatói elégedettségi kérdőív megválaszolása, feldolgozása révén láthatóvá vált számunkra, hogy az ügyfelek többségének véleménye szerint, érdemes kirendeltségünkkel együttműködni és a különféle szolgáltatásainkat igénybe venni. Érzik, szükség van a szervezetre, számíthatnak a kirendeltségünkre. Jelentősen megnövekedett a partnerkapcsolataink mennyisége, amely minőségi javulással is együtt járt.

 

Sarkalatos feladat az ügyfelek részére az öninformáció megszerzési lehetőségének biztosítása. E célt négy kioszk segítségével és az információs térbe kihelyezett az ügyfelek részére aktuális információkkal tesszük elérhetővé.

 

A hatékonyabb munkavégzés és a jobb munkahelyi légkör, közérzet kialakítása érdekében fontos a kommunikáció javítása. Az információk azonnali továbbítását  e-mailen, továbbá a  kollegák részére kialakított információs fal napi aktualizálásával, valamint az értekezletek havi rendszerességgel történő bevezetésével érjük el.

 

A fentieken túl a hatékony munkavégzés alappillére, hogy a kollégák kölcsönösen segítik egymást ismeretek, tapasztalatok, a tudás átadásával, kicserélésével.

Fontos a jó légkör kialakítása, mert csak így lehet minőségi munkát végezni, és ez a külső folyamatokra is pozitívan hat.

E célok kialakítása, megvalósítása érdekében a minőségirányítási rendszer módszereit alkalmazzuk. A projekt során munkánkat a minőségfejlesztési referens irányításával két minőségfejlesztési körben végeztük. A feladatok koordinálása a körök vezetői és a referens együttműködése révén valósult meg.

 

 

A minőségirányítási tevékenységben az alapvető módszer a team-munka, amelynek érvényesüléséhez hozzájárultak a minőségirányítási módszerek, pl. brainstorming, SWOT analízis, ok-okozati összefüggések elemzése, stb. A kitűzött célok megvalósulását vizsgálni tudjuk a Radar-diagram, prioritás meghatározás, Gantt-diagram, önértékelő kérdőívek segítségével.

 

Kirendeltségünk a minőségirányítási rendszer magas prioritású bevezetésével, illetve napjainkban a CAF további alkalmazásával nagymértékben elősegítette azt, hogy ma már ügyfeleink kedvezően és elégedetten nyilatkoznak a munkaügyi szervezetünkről, szolgáltatásaink színvonaláról, magáról a kirendeltségünkről és a kirendeltségi kollegák hozzáértő szakértelméről.

 

Dr. Fröschl Péter

kirendeltségvezető