Tantermi képzések után, e-learning előtt, avagy a nagy kihíváson túl, újabb akadályok előtt.

 

Munkatársi képzés az Új Szolgáltatási Modellről a hatvan HEFOP-os kirendeltség munkatársai számára

 

A 2007. évben a Képzési komponens legnagyobb kihívását az Új Szolgáltatási Modell bevezetését szolgáló képzések megvalósítása jelentette hatvan kirendeltség munkatársai számára.

 

A modernizációban érintett kirendeltségek mintegy ezerkétszáz munkatársa részére a HEFOP 1.2 intézkedés keretében folyamatosan változó, fejlődő Új Szolgáltatási Modell köztudatba való bevezetését  2007. év elejétőlkezdődően valósítottuk meg.

 

A képzés tananyaga, tréneri segédlete és a képzési program az ÁFSZ fejlesztésében résztvevő szakemberek, belső trénerek közreműködésével készült el, akik a tananyagot és a segédletet a képzési program alatt is – követve a modell fejlődését – folyamatosan aktualizálták.


Felső-Farkas Mónika
komponensvezető
HEFOP 1. Képzési komponens

 

A képzés forgatókönyve a saját bonyolítású képzési programok történetében egyedülálló módon, eddig még sohasem alkalmazott módszerek használatával állt össze azzá a nagyszerű teljesítménnyé, ami lehetővé tette, hogy megvalósítottnak tekinthetjük a programot.

De nemcsak a felkészülés igényelt nagy összpontosítást, a lebonyolítás során folyamatos, pontos koordinációra volt szükség a képzésben egyszerre résztvevő kollégák nagy száma miatt.

 

A program előkészítése és lebonyolítása során ismét bebizonyosodott, hogy a belső hajtóerő, a lelkiismeretesség és a szervezet iránti mérhetetlen elkötelezettség nélkül nem valósítható meg ilyen mértékű fejlesztés. A résztvevők véleménye alapján kijelenthető, hogy az egyre fokozódó nyomás és feladatdömping dacára is van haszna az ilyen képzési programoknak.

De nem lehet összehangolás nélkül bevonni a munkatársakat a különféle képzésekbe, ezért a képzési komponens szakmai fejlesztői csapata a program hátralévő részében már arccal az egy napos, munkavégzés helyén lebonyolított workshopok és az e-learning keretében megvalósítható programok felé fordul.

 

Munkatársi képzés az Új Szolgáltatási Modellről a húsz Phare-os kirendeltség munkatársai számára

 

A húsz Phare-os kirendeltség Új Szolgáltatási Modellel kapcsolatos utánkövető képzési programját a munkavégzés helyén, egy napos, workshop jellegű képzés formájában tartottuk meg. Augusztus végén és szeptember hónapban a Dél-alföldi régió három kirendeltségében lezajlottak és pozitív visszhanggal zárultak ezek a képzések. Ez megerősítést adott arra nézve, hogy ezt a képzési módszert a jövőben is érdemes alkalmazni.

Kész képzési tematikával várjuk a lehetőséget, hogy a többi Phare-os kirendeltség munkatársai részére is biztosíthassuk a szakmai tapasztalatcsere ilyen formáját, mely egyben a 2005. évi tantermi képzések utánkövetése is.

 

A komponens fejlesztői csapata még ezek után sem dőlhet hátra, az Új Szolgáltatási Modell megismertetését szolgáló tantermi képzés utánkövetését biztosító e-learninges tartalom előkészítése, és az elektronikus oktatások levezénylése vár még ránk.

 

Esélyegyenlőség a munkaerő-piaci szolgáltatásokban

 

A 2007. évet az Európai Parlament és Tanács 771/2006/EK határozata alapján „Esélyegyenlőség mindenki számára” Európai Évnek jelölték ki. Az európai év célja, hogy az EU és a tagállamok négy kiemelt célkitűzés mentén közösségi és tagállami akciók segítségével hívják fel a figyelmet az esélyegyenlőség érvényesítésére, a sokféleség tiszteletére, valamint a hátrányos megkülönböztetés minden formája elleni fellépés szükségességére. A diszkriminációellenes tevékenységekben harminc ország vesz részt helyi, regionális és nemzeti szintű programok megvalósításával. Ennek apropóján saját fejlesztésű, szélesebb kört érintő programot készítettünk elő az Esélyegyenlőség a munkaerő-piaci szolgáltatásokban címmel, amely szintén e-learning keretében valósul majd meg. Szintén saját fejlesztésű tananyaggal bonyolítottuk le a titkárnők, a humán vezetők, valamint a kiégési tünetek kezelését szolgáló képzéseket.

 

Az eddig megvalósult képzési programjainkkal kapcsolatosan ezúton is köszönöm a fejlesztési és tréneri feladatokat ellátó kollégáim szívvel-lélekkel végzett munkáját, amely nélkül nem számolhattam volna be sem erről a programról, sem a három év alatt az Új Szolgáltatási Modell bevezetését szolgáló programokról. Ezúton is szeretném megköszönni a regionális foglalkoztatási főosztályok főigazgatóinak mindazt a támogatást, amelyet a tréner kollégák részvételének támogatásával, és a pontos és hibátlan regionális képzésszervezés biztosításával teremtettek meg.