A TÁMOP 2.2.2-12/1–2012-0001 azonosítószámú „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt 2012-2015 közötti szakaszának bemutatása

A kiemelt projekt a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (és jogelődjeinek) pályaorientációs, életpálya-tanácsadási fejlesztéseire, illetve szolgáltatási tapasztalatára építve azt a célt tűzte ki, hogy megújítsa és minden állampolgár számára elérhetővé tegye a pályaorientációs eszköz- és szolgáltatáskészletet, ezáltal segítse a tanulás és a munka világában hozott döntéseket.

Átlépés a program részletes bemutatásához >>

 

TÁMOP 2.1.6-12/1 azonosítószámú „Újra tanulok!” megnevezésű kiemelt projekt

A TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosító számú „Újra tanulok!” című kiemelt projekt olyan országos jelentőségű program, amelyet  a Nemzeti Munkaügyi Hivatal  a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal közösen valósít meg. A projekt megvalósítási időszakának kezdetétől, 2012. április 23-tól, a megvalósítás végéig (2015.04.22.) a rendelkezésre álló finanszírozási összeg 20017 199 500 Ft.

Átlépés a program részletes bemutatásához >>

TÁMOP 2.4.8-12/1 – "A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése" című kiemelt projekt

A projekt átfogó célja a munkahelyi egészség és biztonság, valamint a munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés fejlesztése. A projekt közvetlen céljai közé tartozik a hatósági ellenőrzés rendszerének, folyamatainak fejlesztése, hatékonyságának növelése; az ellenőrzések minőségének, irányultságának és mélységének javítása a munkavédelem és a munkaügy területén; valamint a munkavállalók, a munkáltatók tájékozottságának, tudatosságának növelése. 

Átlépés a program részletes bemutatásához >>

TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 - A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése

A TÁMOP 2.2.1-12/1 kiemelt projekt célja az alacsony iskolai végzettségű, a fogyatékossággal élő, valamint a megváltozott munkaképességű személyek igényeit is szem előtt tartó szakképzés és felnőttképzés megteremtése. A munkaerő-piaci igényekhez igazodni tudó képzési rendszerű, szerkezetű és tartalmú szakképzés és felnőttképzés alapvető feladata a gazdaság szakemberigényének folyamatos kielégítése, így a foglalkoztathatóság növelése.

Átlépés a program részletes bemutatásához >>

TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése II.

A TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 projekt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szolgáltatási rendszerének fejlesztését, kapacitásainak megerősítését célozza a kormányzati reformokhoz kapcsolódó területeken. 2012. október 26. – 2015. június 30. között 3 000 000 000 Ft forrás felhasználásával.

Átlépés a program részletes bemutatásához >>

TÁMOP 5.6.3-12/1-2012-0001 „A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje

TÁMOP 5.6.3-12/1 című projekt célja az ország mindegyik büntetés-végrehajtási intézetét érintően a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetést töltő elítéltek, az előzetes letartóztatás alatt álló személyek, valamint a kényszergyógykezeltek társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése és az elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentése érdekében reintegrációs program megvalósítása.

Átlépés a program részletes bemutatásához >>

TÁMOP 2.4.3.D-3-13/1- Foglalkoztatási szövetkezet – Híd a munka világába

A projekt célja a foglalkoztatási szövetkezetekhez tagként csatlakozó hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztathatóságának elősegítése, felkészítve a célcsoportot a szövetkezeti alapelveknek megfelelő együttműködésre, a szövetkezésben való szerepvállalásra.

Átlépés a program részletes bemutatásához >>

TÁMOP 2.2.7.A-13/1-2013-0001 - Út a szakmaválasztáshoz

A kiemelt projekt célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban a roma gyermekek felzárkózási esélyeinek növelése, az oktatási esélykülönbségek és az iskolai lemorzsolódás csökkentése ösztöndíj és mentori szolgáltatások biztosításával, amely a tanulókat a lehető legtovább az oktatási rendszerben való aktív és eredményes részvételre, kifejezetten a szakiskolai/szakközépiskolai képzésbe történő bekapcsolódásra ösztönzi.

Átlépés a program részletes bemutatásához >>

TÁMOP 2.2.7.B-3-13/1 - Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak pilot jellegű átültetésére

A program a szakképzés magyarországi gyakorlatában kíván változást elérni, s a tapasztalatokat felhasználva az egész szakképzési rendszerre vonatkozó hasznos következtetéseket levonni, megújítva ezzel az oktatási rendszer duális szakképzési szegmensét.

Átlépés a program részletes bemutatásához >>