A támogatási szerződésben a maradvány kérdésköre abból a szempontból problematikus, hogy az esetleges megtakarítások nem kerülhetnek átcsoportosításra, mivel azok a támogatási összeget arányosan csökkentik.

A program tervezése során számoltunk az átcsoportosítás lehetőségével, amibe beleértettük a megtakarításokat is. A maradványok elvonása illetve nem kifizetése nem arra motivál, hogy a rendelkezésre álló forrásokkal takarékosan a költséghatékonyság elvét szem előtt tartva gazdálkodjunk, hanem arra, hogy a fenti elveket nem szem előtt tartva a költségvetésben foglalt összeg maradék nélküli elköltésére törekedjünk és a takarékosság elvét akár figyelembe se vegyük. Például a képzések beszerzései után képződő maradványt a bértámogatáshoz terveztük átcsoportosítani, ezt azonban ilyen módon nem tudjuk majd megtenni.

 

Válasz:

10%-nál kisebb változás esetén saját hatáskörben történik az átcsoportosítás, 10%-on felül szerződésmódosításra van szükség, ha a program végén is van maradvány, az elvonásra kerül.

Az egyes éves programok közötti átjárhatóság, illetve átfedés kérdésköreit is, amennyiben ez a kérdés releváns lehet, részletesen szabályozni kell?

 

A módosított szerződés megoldja az átjárhatóságot.

 

Kidolgozásra kerül(t)-e a Támogatási szerződések módosításainak, a módosítások elfogadásának gyorsabb rendszere, ügymenete?

 

Ez kiemelt jelentőségű, mivel a szerződésmódosítások elfogadásának elhúzódása a program megvalósítását veszélyezte(the)ti. A Támogatási szerződés tartalmi elemeiben történik-e módosítás, változás?

 

Válasz:

A 2004. évi szerződés „kiterjesztése” módosítás formájában történik meg, a tervezési felhívással együtt kiadja az IH. 

Mit és meddig kell teljesítsünk ahhoz, hogy a 2004-es programrész esetében ne kelljen meghiúsulásról beszéljünk?

 

Elkötelezettséget kell vállaljunk a megadott keretösszegre? 2004. december 31-ig kell ezt megtegyük? A nem közvetlenül célcsoportra irányuló költségek esetében elegendő, ha a megfelelő ütemezésben betervezzük a kiadást? (Pl. könyvvizsgálat díja, 2005. évi rendezvény költsége, rezsiköltségek) Vagy esetleg már ezekre is meg kell kötni a szerződéseket 2004-ben, akár a 2006-os évre is?

 

Válasz:

A módosítással a 2004-es programrész meghiúsulása nem történhet meg. Változik a kötelezettségvállalás időpontja is. Ha meg tudja kötni, akkor megteheti.

 

A HEF OP 1.1.1 program közbeszerzési eljárásainak elindításakor felmerült az a kérdés, hogy a tartós bérleti konstrukcióban igénybe venni kívánt eszközök bérleti futamidejének lejárata a 2006. december 31-i programzárás idejétől eltérően 2007. december 31. legyen.

 

Ugyanis a program támogatását biztosító eszközök szükségesek a 2007. év végéig tartó elszámolások során is. Másrészt a 2007. december 31-i lejárati időpont jobb kondíciójú (alacsonyabb bérleti díjteherrel járó) megállapodást is lehetővé tenne.

 

Válasz:

A módosított szerződésben a program megvalósításának kezdőnapja: 2004. szeptember 1,

a program befejezésének napja: legkésőbb 2007. december 31, pénzügyi kifizetést 2008. január 31-ig lehet teljesíteni.

A program lezárásakor komoly finanszírozási gondot jelent majd hogy a támogatási összeg 5%-a csak utólag a program lezárulása és a záró elszámolás benyújtása után kerül majd csak átutalásra a kedvezményezetthez.

Ennek megoldására pénzügyi szolgáltatásként majd a következő tervezési időszakban elkészítendő programban faktoringot kívánunk betervezni, hogy ezzel az eszközzel a projekt rendelkezésére álló pénzügyi eszközzel tudjuk finanszírozni ezt. Az ilyen módon szerzett pénzügyi forrás fedezni tudná az 5%-os összeg későbbi folyósításából keletkező véleményünk szerint máshogy megnyugtatóan nem rendezhető finanszírozási hiányt, valamint a programban esetlegesen fellépő likviditási problémák orvoslására is alkalmazható lenne a faktoring eszköze.

 

Válasz:

A HEF OP IH írásos állásfoglalása alapján a faktoringot nem támogatja.