A megelõzés

 

A Paksi Atomerõmû Rt. részvétele "A vállalatok és dolgozóik mozgósítása a káros alkohol- és a kábítószer-fogyasztás megelõzésére Közép- és Kelet-Európában" projekt munkáiban

 

A szigorú biztonsági elõírások követelményeire alapozva a vállalat Munkavédelmi Szabályzata a munkára képes állapot egyik követelményeként elõírja, hogy a munkavállaló szervezetében az üzemi területen való tartózkodás idõtartama alatt nem lehet alkohol. A munkáltató az elõírások szigorú betartásán és ellenõrzésén túl (szûrések, az alkoholszondás ellenõrzések szigorítása és gyakoriságuk növelése) a nemzetközi projekt munkájában történõ részvétellel további segítséget kíván nyújtani a munkavállalók számára a káros alkoholfogyasztás visszaszorításhoz, megelõzéséhez.

 

  Milyen gyakorlati segítséget jelent a projekt munkájában való részvétel?

Közép- és Kelet-Európa országaiban, mint a világon mindenütt, növekszik a káros alkohol és kábítószer-fogyasztás. A hivatalos megnyilatkozások és a lakosság egyaránt sürgõs és közvetlen beavatkozást igénylõ problémának tekintik a különbözõ élvezeti szerek túlzott használatát. A munkáltatók számára a jelenség olyan következményei a legaggasztóbbak, mint a termelékenység csökkenése, a hiányzások vagy a balesetek. Az illegális kábítószerek fogyasztása és a folyamatosan terjedõ alkoholizmus - az általánosan ismert káros következményeken túl - olyan további komoly veszélyeket jelentenek ezen régió országai számára, amelyek teljes súlyukkal leginkább a munkahelyeken, a dolgozók körében nyilvánulnak meg. A projekt a káros alkohol-fogyasztás megelõzésére helyezi a hangsúlyt, melynek célja a munkavállaló egészségének, munkavégzõ képességének megõrzése.

 

  Milyen módszereket alkalmaz a program?

A minden munkavállalót érintõ megelõzési program elemei: a speciális alapfogalmak és információk átadása, az önértékelõ módszer, a képzés, az egészségvédelem, a munkahelyi feltételek megváltozatása, a tanácsadás, a problémák korai felismerése, valamint a kezelés és a rehabilitáció.

 

  Mely nemzetközi szervezetek állnak a program mögött?

A projekt az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) Munkahelyi Rehabilitációs Szakcsoportjának irányításával és az ENSZ Nemzetközi Kábítószerkontroll Programjának (UNDCP) anyagi támogatásával világszerte folyik. Jelenleg hat közép és kelet európai ország (Szlovénia, Litvánia, Magyarország, Oroszország, Románia és Ukrajna) vesz rész egy kétéves projektben. A program a társadalom fontos szereplõinek - a kormányoknak, a munkavállalói képviseleteknek, a szakszervezeteknek és a munkáltatók képviselõinek - a mozgósítását ajánlja. Az ILO ilyen módon garantálja az alkoholfogyasztást csökkentõ és a drogfogyasztást megelõzõ munkahelyi programok folyamatosságát és fenntarthatóságát.

 

  Magyarországon, a mi vállalatunkon kívül más vállalatok is részt vesznek a projekt munkájában?

A Nemzeti Tripartit Tanácsadó Testület irányításával és a Nemzeti Projekt Team koordinálásával a mi vállalatunkon kívül a Dunaferr Rt. a Gardénia Csipkefüggöny-gyár, a Légiforgalmi és Repülõtéri Igazgatóság (LRI), a MATÁV Rt., és a MOL Rt. vesz részt a programban.

 

  Nálunk mely szervezetek a programbizottság résztvevõi?

A megelõzési program irányelveinek meghatározásához, a program gyakorlati bevezetéséhez és folyamatos végzéséhez egy vállalati programbizottság mûködése szükséges. A hónap folyamán induló tevékenységünkhöz szeretnének megnyerni minden munkavállaló aktív támogatását és részvételét.