A 2010. december 31-e után megszűnt munkaviszonyok esetén a 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet 2011. január 1-jétől hatályos szabályainak megfelelően kell kiadni az „Igazolást” a munkáltatónak a munkaviszony megszűnésekor. A foglalkoztatási osztályok a 2010. december 31-e után megszűnt munkaviszonyok esetén már csak az új tartalommal kiállított igazolást fogadhatják el az álláskeresési ellátások megállapításához.

 

1. A rendelet kitöltési útmutatója által meghatározott két esetnek (munkavállaló rendes felmondása, munkáltató rendkívüli felmondása - az új Mt. fogalomhasználatában a rendes felmondás a felmondásnak, a rendkívüli felmondás azonnali hatályú felmondásnak felel meg) van az ellátás megállapítás szempontjából jelentősége, ezért a munkáltatóknak csak e két megszüntetési okot kell a 15. pontban feltüntetniük, mást nem.

 

2. A 16., 17., és 18-as pontok kitöltéséhez az alábbi példák nyújtanak segítséget:

 

a) jogviszony időszaka:

2010.11.02.-2011.01.17.

A munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napja:

2010.01.01. (16. pont)

2010.01.01.-2010.12.31. közötti, vizsgált időszakban elért járulékalap összege (17. pont)

a vizsgált időszakban járulékfizetéssel érintett hónapok száma:

1,97 [1] (18. pont)

b) jogviszony időszaka:

2011.01.01.-2011.03.25.

A munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napja:

2010.01.01. (16. pont)

2010.01.01.-2010.12.31. közötti, vizsgált időszakban elért járulékalap összege (17. pont)

a vizsgált időszakban járulékfizetéssel érintett hónapok száma:

0 (18. pont)

c) jogviszony időszaka:

2011.01.01.-2011.03.31.

A munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napja:

2010.01.01. (16. pont)

2010.01.01.-2010.12.31. közötti, vizsgált időszakban elért járulékalap összege (17. pont)

a vizsgált időszakban járulékfizetéssel érintett hónapok száma:

0 (18. pont)

d) jogviszony időszaka:

2011.01.01.-2011.11.15.

A munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napja:

2010.10.01. (16. pont)

2010.10.01.-2011.09.30. közötti, vizsgált időszakban elért járulékalap összege (17. pont)

a vizsgált időszakban járulékfizetéssel érintett hónapok száma:

9 (18. pont)

 

[1] 29/30 + 1 = 1,97

 

Magyarázat: az aktuális naptári negyedév nem számít bele a munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedévbe. Az a) pont esetében 1 hónap és 29 napos törthónap időszakában volt járulékfizetés. A b) és c) pontoknál azért nincs járulékalap, mivel a munkaviszony teljes időtartama kívül esik a vizsgált időszakon, ezért ebben az esetben ide nullát kell írnia a munkáltatónak. A d) pont esetében a jogviszony (2011.01.01.-2011.11.15.) időtartamának, valamint a vizsgált időszak (2010.10.01.-2011.09.30.) időtartamának a közös halmazát (2011.01.01.-2011.09.30.) keressük, így lesz az eredmény 9 hónap.

 

3. A törthónapok alapján történő számítás módosítja az álláskeresési járadék alapjának kiszámítási módját. Lehetőség nyílik arra, hogy azokat a hónapokat, amelyben az álláskeresőnek nem volt teljes hónapra vonatkozó járulékalapja, (mert a munkaviszonya nem állt fenn a hónap elejétől a végéig, vagy mert járulékfizetéstől mentes időszaka volt) törthónapként lehessen figyelembe venni, így az átlag számítása során pontosabb átlagok keletkeznek. Az érintett hónapok számának megállapításánál a teljes hónapot értelemszerűen 1 hónapszámmal kell figyelembe venni. Törthónap esetén az aktuális hónapon belül azoknak a napoknak a számát, amelyekre vonatkozóan a munkavállalónak volt járulékalapja, el kell osztani az aktuális hónap naptári napjainak számával. A törthónaphoz tartozó hónapszám az így kapott törtszám - a kerekítés általános szabályai szerint - két tizedesjegyre kerekített értéke.

 

 

A feladat ellátásához kapcsolódó e-mail cím: info@lab.hu