Hány családtag kaphat rendelkezésre állási támogatást?

Rendelkezésre állási támogatást annyi családtag kaphat, amíg a család jövedelmének egy fogyasztási egységre jutó összege nem haladja meg az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeként megállapított összeget, vagyis az egy fogyasztási egységre jutó öregségi nyugdíj minimum 90%-át A jövedelmi viszonyokat  a kérelem benyújtásakor kell megvizsgálni, az adott ellátásra vonatkozóan.