Abban az esetben, ha egy családban egy személy 2008. december 31-én / december hónapban kapott rendszeres szociális segélyt, és a felülvizsgálat után rendelkezésre állási támogatásra lesz jogosult, az a személy milyen összegben kapja a rendelkezésre állási támogatást, illetve a többi családtag milyen összegben kaphatja?

Amennyiben a 2008. december 31-én rendszeres szociális segélyre jogosult személy részére a szociális törvényben foglaltak szerint rendelkezésre állási támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, és a 2008. december hónapban folyósított rendszeres szociális segély összege meghaladja a rendelkezésre állási támogatás összegét, akkor a jogosult részére a rendelkezésre állási támogatás összege 2009. december 31-éig megegyezik a 2008. december hónapban  kifizetett rendszeres szociális segély összegével.Az e személy részére felajánlott munka - a többi feltételen túl - akkor megfelelő, ha a havi kereset nettó összege 2009. évben eléri a folyósított rendelkezésre állási támogatás havi összegét. A rendszeres szociális segély összegét csak az a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy kaphatja, akinek decemberben folyósítottak rendszeres szociális segélyt.

 

A többi családtag részére a törvényben meghatározott, az öregségi nyugdíjjal megegyező összegű rendelkezésre állási támogatást kell megállapítani., amennyiben a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladta meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 90%-át. A jövedelemszámítás szabályait a Szt. 10. §-a tartalmazza.