Rendszeres szociális segélyben részesülő személy januárban munkaviszonyt létesített, és bejelentési kötelezettségének határidőn belül eleget tett. Ebben az esetben el kell-e végezni az aktív korúak ellátására való jogosultság felülvizsgálatát, vagy a rendszeres szociális segély alapján kell a keresőtevékenység melletti segély továbbfolyósítását elrendelni?

A kereső tevékenység bejelentését követően el kell végezni az aktív korúak ellátására való jogosultság felülvizsgálatát, és az Szt. 37/E. § (1) bekezdése alapján az aktív korúak ellátásának megfelelő összegben történő továbbfolyósításról kell rendelkezni.