Az 55. évet betöltött személynek van e együttműködési kötelezettsége?

A rendszeres szociális segély folyósításának feltétele az önkormányzat által kijelölt szervvel történő együttműködés. Ennek keretében a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, kapcsolatot tart a kijelölt szervvel és megállapodik a beilleszkedést segítő programban való részvételről. (Szt. 37/D. §)

Az 55. életévét betöltött, rendszeres szociális segélyben részesülő személy az önkormányzattal kötött megállapodásban vállalhatja a kirendeltséggel való együttműködést abban az esetben, ha az önkormányzat tudja biztosítani a közfoglalkoztatásban való részvételt.

A kirendeltséggel való együttműködés a rendszeres szociális segély megszüntetését vonja maga után és helyette a jegyző rendelkezésre állási támogatást folyósít azokban az időszakokban, amikor az ügyfél nem vesz részt közfoglalkoztatásban, illetve olyan képzésben, ami alapján keresetpótló juttatást kap.