Mennyi lehet maximum a közcélú foglalkoztatás időtartama?

A közcélú foglalkoztatás időtartamának maximális hosszát a Szt. nem szabályozza. A határozott időre szóló munkaviszony létesítésére, hosszabbítására az Mt. szabályait kell alkalmazni. A munkaszerződés meghosszabbításánál viszont figyelembe kell venni, hogy jogosulttá vált-e álláskeresési támogatásra. Ha igen, akkor a munkaszerződés lejártát követően már nem hosszabbítható meg, mert a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni. (Szt. 37/F.§ (1) aa) pontja)