Részt vehetnek-e közcélú munka szervezésében egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, civil szervezetek?

Olyan állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátására, amelynek teljesítéséről - jogszabály alapján - a helyi önkormányzat gondoskodik, a települési önkormányzat közcélú munkát szervezhet, amelyet a települési önkormányzat társulás vagy más szervezet útján is végezhet. [1993. évi III. tv. 36. § (1) – (2) bekezdése]

A fentiek, gazdasági társaság, vagy civil szervezet is részt vehet a közcélú munka megszervezésében, amennyiben a települési önkormányzattal megállapodást köt egy vagy több közfeladat elvégzésére. A megállapodásban indokolt szerepeltetni a foglalkoztatási költségviseléssel kapcsolatos kérdéseket is. A megállapodás alapján a gazdasági társaság, vagy civil szervezet foglalkoztatja a közcélú munkába bevont személyeket a közcélú munkavégzés céljából létrejött munkaszerződés szerint. A közcélú foglalkoztatás személyi kiadásaihoz nyújtott állami támogatást pedig a települési önkormányzat igényli vissza a munkáltató havi létszámjelentése alapján. Mivel az egyéni vállalkozó nem minősül szervezetnek, így a közcélú munka szervezését az önkormányzat nem ruházhatja át rá.