Bevonható-e olyan egészségkárosodott személy közcélú foglalkoztatásba, akinek az egészségkárosodás mértéke 50%-os, és rendszeres szociális segélyben részesül?

A Szt. szerint a rendszeres szociális segélyre jogosult személy abban az esetben foglalkoztatható közcélú munka keretében, ha a települési önkormányzat a közfoglalkoztatási tervben foglaltak alapján együttműködési megállapodást köt vele. Ennek feltétele még, hogy álláskeresőként nyilvántartásba kell vetetni magát a foglalkoztatási főosztály kirendeltségénél, és álláskeresési megállapodást kell kötnie, valamint a megállapodást kötő személy rendszeres szociális segélyre már nem jogosult.

A rendszeres szociális segélyre jogosult egészségkárosodott személyek részére együttműködési kötelezettséget csak abban az esetben ír elő az önkormányzat, ha egészségi állapotukban javulás következik be, és az egészségkárosodás mértéke nem éri el az 50%-ot. Az állapotjavulás bekövetkeztéig együttműködési kötelezettség nem terheli, így közcélú munka keretében sem foglalkoztatható.