A közfoglalkoztatásban eltöltött 200 munkaviszonyban töltött nap elérését melyik szervezet kíséri figyelemmel?(álláskeresési támogatásra való jogosultság elérése)

A települési önkormányzat jegyzője az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításakor a foglalkoztatási főosztály által kiállított Hatósági Bizonyítvány alapján vizsgálja egyebek mellett az álláskeresőként történő nyilvántartás időtartamát is. A Hatósági Bizonyítvány tartalmazza azt is, hogy az igazolás kiadásának napján a kérelmező a munkaviszonyban töltött napok száma alapján jogosult-e álláskeresési ellátásra.

Abban az esetben, ha az önkormányzat (munkáltató) 200 napnál rövidebb időtartamú munkaszerződést köt közcélú munkavégzésre, amely a határozott idő leteltét követően megszűnik, a jegyzőnek a foglalkoztatási főosztályt meg kell keresnie, hogy a jogosult személy rendelkezik-e az álláskeresési támogatáshoz szükséges munkaviszonnyal. A Szt. rendelkezései szerint, aki a folyamatban lévő közcélú foglalkoztatásából eredően álláskeresési támogatásra szerez jogosultságot, a munkaviszonyának lejártáig foglalkoztatható közcélú munka keretében.

A fent leírtakból kitűnik, hogy az egyén munkaviszonyban töltött napjait a foglalkoztatási főosztály bevonásával a jegyző kíséri figyelemmel.