Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülhet az személy, aki

  • álláskereső,
  • megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül,
  • munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani,
  • a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt éve hiányzik (megállapításhoz szükséges életkor), és
  • legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, és
  • az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát kimerítette, és
  • az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését követően három éven belül betölti a megállapításhoz szükséges életkort, és
  • rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és
  • korhatár előtt ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.

 

Abban az esetben, ha az álláskereső az álláskeresési járadék kimerítését követően nem jogosult nyugdíj előtti álláskeresési segélyre, akkor a lakóhely szerinti illetékes települési önkormányzatnál, az ellátások kimerítését követően 12 hónapon belül igényelheti az aktív korúak ellátását.

A települési önkormányzat jegyzője aktív korúak ellátását állapítja meg többek között annak a munkavállalási korú személynek, aki nem foglalkoztatott, feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított.  Az aktív korúak ellátásán belül az önkormányzat kétféle ellátást állapíthat meg, foglalkoztatást helyettesítő támogatást, amelynek folyósítási feltétele a foglalkoztatási főosztály kirendeltségével való együttműködés, vagy rendszeres szociális segélyt, amelynek folyósítási feltétele az önkormányzat által kijelölt szervvel való együttműködés.

Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs.

 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a.

 

A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének (fogyasztási egységre jutó havi jövedelme maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-a) és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét.

 

 

Frissítve: 2012. június 15.