A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozási szerződésének II. számú melléklete: Kötelezően vezetendő dokumentáció a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez. 2010. december 07.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

2010 januárjától az új típusú támogatási rendszerben nem normatív alapon történik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában a működési támogatás megítélése, hanem a támogató szolgáltatás és közösségi ellátás finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) kormányrendelet ide vonatkozó bekezdései szerint a támogatás alapját képező feladategységet a szociálisan rászorult személyeknél kihelyezett jelzőkészülékek száma határozza meg.