Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.), valamint

az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékről, az esélyegyenlőségi szakértői tevékenység végzéséről és annak feltételeiről, a szakértő működéséről szóló 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján

 a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2010. május 01-étől vezeti az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzéket.

 

A Névjegyzékben szereplő adatok frissítése folyamatosan, illetve a változás bejelentését követően haladéktalanul megtörténik.