Az engedély nélkül működő szociális szolgáltatásokra vonatkozó információk összeállítása az első fokú hatóság (az illetékes szociális és gyámhivatal eljárása) alapján készült. Nyilvánosságát a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 80/A §. (1) a) szakasza alapján biztosítottuk.

Az állampolgárok közérthetőbb tájékoztatása és jogaik védelme érdekében a jogerős határozatokból kivonatot közlünk.