Tájékoztató támogató szolgáltatások, a közösségi alapellátások, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a szociális foglalkoztatás részére megajánlott 2011. évi feladatmutatókról, továbbá az alacsonyküszöbű ellátások 2011. évi működési támogatásáról

2010. december 30.

Az FSZH főigazgatója

 • a támogató szolgáltatás és közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Kormányrendelet 12. §-a szerint a támogató szolgáltatás és közösségi alapellátások valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén, továbbá
 • a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006.(V.12.) kormányrendelet 16. §-a szerint a szociális foglalkoztatást szervező fenntartók esetén

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010.CLXIX. törvény alapján rendelkezésre álló források figyelembe vételével és a bizottság javaslatainak kikérését követően döntött a  2011. évre kért feladatmutatókról.

 

A döntésről szóló értesítés minden fenntartó részére elektronikus úton került megküldésre, amely a 2011. évi feladatmutatót és a támogatás összegét egyaránt tartalmazza.

A finanszírozási szerződések módosításának aláírásáról elektronikus úton küldünk értesítést a fenntartók részére, amelyet az alacsonyküszöbű szolgáltatást működtető fenntartók részére is megküldünk.

 

A feladatmutatókhoz rendelt támogatás összege 2011. évben:

 

1.) Támogató szolgáltatás esetén:

 • Alaptámogatás: 3.000.000 Ft/szolgáltató (összevont szolgálatok esetén arányosan megemelve)
 • Teljesítménytámogatás:
  • 3000 feladategységig: 1500 Ft/feladategység
  • 3000 feladategység felett: 1800 Ft/feladategység

 

2.) Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás esetén:

 • Alaptámogatás: 2.000.000 Ft/szolgáltató
 • Teljesítménytámogatás: 150.000 Ft/feladategység

 

3.) Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás esetén:

 • Alaptámogatás: 2.000.000 Ft/szolgáltató
 • Teljesítménytámogatás: 150.000 Ft/feladategység

 

4.) Alacsonyküszöbű ellátások működési támogatása:

 • az ellátási területhez rendelve 7.000.000 Ft/szolgálat.
 •  

  5.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén:

  • Alaptámogatás: 500.000 Ft/szolgáltató
  • Teljesítménytámogatás: 35.000 Ft/feladategység

   

  6.) Szociális foglalkoztatás esetén:

  • Kizárólag csak munka-rehabilitáció esetén: 372 Ft/feladategység
  • Kizárólag csak fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás vagy a két foglalkoztatási forma együttes biztosítása esetén: 744 Ft/feladategység

    

  A 2011. évre ajánlott feladatmutatót, továbbá az alacsonyküszöbű ellátás működési támogatását tartalmazó letölthető táblázatok:

  1.) Támogató szolgáltatás

  2.) Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás

  3.) Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás

  4.) Az alacsonyküszöbű ellátás

  5.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

  6.) Szociális foglalkoztatás

   

   

  Budapest, 2010. december 30.