2009. december 28.

A 191/2008 (VII.30.) Korm. rendelet 12. §-a alapján az FSZH a rendelkezésre álló költségvetési források figyelembevételével és a bizottság javaslatának kikérését követően döntött a támogató szolgáltatások és közösségi alapellátások 2010. évre kért feladatmutatóiról.
A döntésről szóló értesítés minden fenntartó részére postai úton került megküldésre, amely a 2010. évi feladatmutatót és a támogatás összegét egyaránt tartalmazza. A finanszírozási szerződések módosításának aláírásáról elektronikus úton küldünk értesítést a fenntartók részére, amelyet az alacsonyküszöbű szolgáltatást működtető fenntartók részére is megküldünk.

 

A feladatmutatókhoz rendelt támogatás összege 2010. évben:
1.) Támogató szolgáltatás esetén:
• Alaptámogatás: 3.000.000 Ft/szolgáltató
 (összevont szolgálatok esetén arányosan megemelve)
• Teljesítménytámogatás:
• 3000 feladategységig: 1500 Ft/feladategység
• 3000 feladategység felett: 1800 Ft/feladategység

2.) Közösségi alapellátások esetén:
• Alaptámogatás: 2.000.000 Ft/szolgáltató
• Teljesítménytámogatás: 150.000 Ft/feladategység
3.) Az alacsonyküszöbű ellátások működési támogatása az ellátási területhez rendelve egységesen 7.000.000 Ft.

 

A 2010. évre ajánlott feladatmutatót tartalmazó letölthető táblázatok:
Támogató szolgálatok
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátások
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátások


Budapest, 2009. december 28.