Szerző: Molnárné dr. Nagy Ágnes, Zagyiné Honti Éva, dr. Jáczku Tamás, dr. Moskó Mónika 

Kutatás címe: Az ÁFSZ jelenlegi feladatrendszerének, hatáskörének számbavétele a jogszabályi környezet tükrében

A kutatás ideje: 2009.

 

Összefoglaló: A helyzetfelmérés az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (a továbbiakban: ÁFSZ) (ezen belül: a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, a Regionális Foglalkoztatási Főosztályok) feladatainak számbavételére és a feladatellátáshoz rendelkezésre álló feltételrendszer (jogi, szervezeti, személyi) felmérésére, vizsgálatára terjed ki.  A tanulmány az ÁFSZ szervei jelenlegi feladatrendszerének, hatáskörének, jogszabályi környezetének számbavétele, a szervezet erőforrásainak, feltételrendszerének vizsgálata, elemzése által kísérletet tesz arra, hogy javaslatokat fogalmazzon meg az ÁFSZ szervei (FSZH, RMK-k) hosszú távú fejlesztési stratégiájához. A szervezeten, mint egészen belüli feladatok rendszere képezi a kiindulópontot a formális csoportstruktúra kialakításánál.