Szerző:  dr. Frey Mária

Kutatás címe: Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban - Előnyeik és hátrányaik

A kutatás ideje: 2010.

 

Összefoglaló: Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat előző középtávú stratégiájának megfogalmazásánál fontos kiindulópontot jelentett annak vizsgálata, hogy milyen elvárásokat fogalmaztak meg a nemzetközi szervezetek az állami foglalkoztatási szolgálatokkal kapcsolatban, és azokat milyen formában építették be a tagállamok a munkaerő-piaci reformjaikba. A tanulmány megvizsgálta, hogy a jelentős munkaerő-piaci reformokat a közelmúltban bevezetett EU-tagállamokban ezek hatására milyen eredmények születtek. Beváltak-e az innovációk, avagy sem. Különös figyelmet fordít az integrált munkaügyi és szociális rendszereket alkalmazó országok gyakorlati tapasztalatainak összegyűjtésére, előnyeinek és hátrányainak áttekintésére. Ezt a vizsgálatot az Egyesült Királyságra, Finnországra és Németországra vonatkozóan végezte el, ahol egyfelől komplex munkaerő-piaci reform keretében, másfelől koherens stratégia mentén egyesítették a munkaerő-piaci és szociális szolgáltatók kapacitásait.