Szerző: Garas Ildikó, György Attila, Gyulavári Tamás, Jójárt Ágnes, Köves Alexandra  

Kutatás címe: Szolgáltatási akkreditáció modellezése

A kutatás ideje: 2011.

 

Összefoglaló: A kutatás előzményeként az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által lebonyolított TAMOP 2.6.1. „Az akkreditáció rendszerének kialakítása” című kiemelt uniós projekt szolgált, amelyben kialakításra kerültek a munkaerő-piaci szolgáltatások sztenderdjei, valamint részletes javaslat készült a szolgáltatásokat nyújtó szervezetek akkreditációjának rendszerére. Jelen kutatás arra irányult, hogy az ott elkészült javaslat modellezése történjen meg annak érdekében, hogy a munkaügyi szervezet munkaerő-piaci szolgáltatásainak és a szolgáltatási támogatás megújításának szakmai tartalma összhangba kerülhessen; valamint megtörténjen az akkreditációs folyamat rövid tesztelése a munkaerő-piaci szolgáltatások támogatásának teljes folyamatában. A kutatás kiterjedt a munkaerő-piaci szolgáltatásvásárlás rendszerének vizsgálatára is, feltárta a szolgáltatásvásárlás lehetséges modelljeit, és javaslatot tett a legideálisabb modell alkalmazására. A kutatás során vizsgálat alá került a vonatkozó hatályos jogi szabályozás, és a kutatás végén javaslat született a jogszabályi környezet, valamint a kapcsolódó eljárásrendek megfelelő módosítására.